ASIA : บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

#560
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#666
ในสัปดาห์
#660
ในเดือน
บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ธุรกิจประเภทโรงแรมโดยให้บริการด้านห้องพักและภัตตาคาร ศูนย์การค้าให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET ASIA 14 Nov 17:06 ASIA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET ASIA 14 Nov 17:06 ASIA สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET ASIA 14 Nov 17:05 ASIA งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ASIA 14 Nov 07:40 ASIA การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET ASIA 01 Oct 17:19 ASIA การเสนอวาระการประชุม เสนอบุคคลเป็นกรรมการและส่งคำถามล่าวงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET ASIA 14 Aug 20:07 ASIA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
SET ASIA 14 Aug 18:57 ASIA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET ASIA 14 Aug 18:57 ASIA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ASIA 14 Aug 18:51 ASIA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)