B52 : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

#184
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#219
ในสัปดาห์
#273
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

29Aug 2019 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
29Aug 2019 XR ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 23 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2562
SET B52 22 Aug 17:42 B52 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ B52-W1 (ปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ) (แก้ไข Template)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 22 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 ส.ค. 2562
SET B52 21 Aug 17:36 B52 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ B52-W1 (ปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 21 Aug 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 20 Aug 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 19 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2562
SET B52 19 Aug 08:36 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 การออกหุ้นกู้ การปรับสิทธิของ B52-W1,
SET B52 16 Aug 12:33 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 การออกหุ้นกู้ การปรับสิทธิของ B52-W1,
HOI B52 16 Aug 10:32 Update: B52 ออกหุ้นใหม่351.20 ล้านหุ้น ขายRO 9:2 ราคา0.20บ./หุ้น รองรับขยาย 3 ธุรกิจหลัก พร้อมออกหุ้นกู้วงเงิน 300 ล้านบาท วัน/เวลา: 16 ส.ค. 2562 / 09:31:43 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: B52
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 16 Aug 10:31 B52 จะเพิ่มทุนระดมเงินราว 125 ลบ. ใช้พัฒนา-สร้างแพลตฟอร์มใหม่-ลงทุนซอฟท์แวร์ขนส่ง รองรับ E-Commerce
KAOHOON B52 16 Aug 10:02 B52 เพิ่มทุน 626 ล้านหุ้นระดมเงิน 125 ลบ. พัฒนาแพลตฟอร์มต่อยอดธุรกิจ “อีคอมเมิร์ซ”
TWITTER B52 16 Aug 09:56 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : B52 เพิ่มทุน 626 ล้านหุ้นระดมเงิน 125 ลบ. พัฒนาแพลตฟอร์มต่อยอดธุรกิจ “อีคอมเมิร์ซ” - https://t.co/nPuoj4Nbg0
HOI B52 16 Aug 09:32 B52 ออกหุ้นใหม่351.20 ล้านหุ้น ขายRO 9:2 ราคา0.20บ./หุ้น XR29ส.ค. วัน/เวลา: 16 ส.ค. 2562 / 08:11:49 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: B52
SET B52 16 Aug 07:53 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 การปรับสิทธิของ B52-W1, B52-W2
SET B52 15 Aug 12:36 B52 กำหนดการจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 3/2562
SET B52 14 Aug 12:32 B52 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ใหม่ รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสั
SET B52 13 Aug 21:22 B52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET B52 13 Aug 21:22 B52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET B52 13 Aug 21:22 B52 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
HOI B52 13 Aug 10:02 ตลท.เตือน นลท. 15ส.ค. เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ B52-W1 วัน/เวลา: 13 ส.ค. 2562 / 08:57:09 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: B52
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 13 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 ส.ค. 2562
SET B52 13 Aug 08:36 SET วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ B52-W1
SET B52 13 Aug 08:36 SET วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ B52-W1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 08 Aug 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 07 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 06 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ส.ค. 2562
SET B52 05 Aug 08:29 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ B52-W1
SET B52 05 Aug 08:29 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ B52-W1
SET B52 01 Aug 07:33 B52 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ B52-W1
PANTIP B52 30 Jul 19:04 กระทู้ : วันนี้เปิดๆ ดูหุ้นเจอหุ้นชื่อ A5 แล้วมี B52 อีก. ต่อไปมี satchan GUNDAM มี rx 78 แต่ถ้าใครใช้ BNK ก่อนจะได้หรือ
HOI B52 27 Jul 11:06 B52 ใช้เงิน 37.50 ลบ. ลงทุนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ขยายและต่อยอดธุรกิจเดิม วัน/เวลา: 27 ก.ค. 2562 / 09:44:07 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: B52
SET B52 26 Jul 18:19 B52 การได้มาซึ่งสินทรัพย์
SET B52 10 Jul 13:01 B52 การปรับสิทธิของ B52-W2 (แก้ไข)
SET B52 10 Jul 13:01 B52 การปรับสิทธิของ B52-W1 (แก้ไข)
SET B52 10 Jul 09:19 B52 การปรับสิทธิของ B52-W2
SET B52 10 Jul 09:18 B52 การปรับสิทธิของ B52-W1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 10 Jul 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 ก.ค. 2562
SET B52 08 Jul 12:31 B52 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ B52-W1 และ B52-W2 (F53-5) (แก้ไข)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 05 Jul 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 5 ก.ค. 2562
MANAGER B52 04 Jul 17:31 B52 ขอเติมทุน / สุนันท์ ศรีจันทรา
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 04 Jul 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ก.ค. 2562
SET B52 03 Jul 20:29 B52 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ B52-W1 และ B52-W2 (F53-5)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 03 Jul 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 02 Jul 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ก.ค. 2562
EFIN B52 01 Jul 10:37 B52 เพิ่มทุน 699 ล้านหุ้น ขาย RO-PP หวังระดมเงิน 125 ลบ.ขยายธุรกิจ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 01 Jul 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 1 ก.ค. 2562
SET B52 28 Jun 19:21 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผ
HOI B52 28 Jun 12:03 (เพิ่มเติม) B52 เพิ่มทุน 699.07 ล้านหุ้น ขาย RO 9 : 2 พร้อมขายทีเจดี ที่ราคา 0.20 บาท/หุ้น-รองรับวอแรนท์ วัน/เวลา: 28 มิ.ย. 2562 / 10:53:34 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: B52
HOI B52 28 Jun 10:33 B52 เพิ่มทุน 699.07 ล้านหุ้น ขาย RO 9 : 2 ขายทีเจดี ที่ราคา 0.20 บาท/หุ้น-รองรับวอแรนท์ วัน/เวลา: 28 มิ.ย. 2562 / 09:26:05 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: B52
KAOHOON B52 28 Jun 10:29 B52 ลุยเพิ่มทุน 699 ล้านหุ้น ขาย RO-PP-ผุดบ.ย่อยรับแผนขยายธุรกิจขายสินค้าอุปโภค-บริโภค
TWITTER B52 28 Jun 10:07 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : B52 ลุยเพิ่มทุน 699 ล้านหุ้น ขาย RO-PP-ผุดบ.ย่อยรับแผนขยายธุรกิจขายสินค้าอุปโภค-บริโภค - https://t.co/kmHtnHKA5R
SET B52 28 Jun 09:17 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผ
SET B52 28 Jun 07:52 B52 การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผ
SET B52 26 Jun 12:58 B52 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
THUNHOON B52 21 Jun 08:46 โผวอแรนต์จะหมดอายุ เช็กด่วน!ก่อนสิ้นมูลค่า
SET B52 12 Jun 20:56 B52 กำหนดการใช้สิทธิของ B52-W2
SET B52 12 Jun 20:55 B52 กำหนดการใช้สิทธิของ B52-W1
HOI B52 27 May 09:35 ทวี โฆษิตจิรนันท์ เขมือบหุ้นB52 ทีเดียว 6.327% วัน/เวลา: 27 พ.ค. 2562 / 08:22:02 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: B52
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 27 May 09:31 ทวี โฆษิตจิรนันท์ เก็บหุ้น B52 หนุนเข้าถือหุ้นเป็น 6.327%
SET B52 22 May 18:46 B52 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขกรณีหลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" จากการประชุม Public Presentation ครั้งที่ 2/2562
HOI B52 22 May 09:35 ธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล ขายหุ้นB52ออก6.327% คงเหลือ4.673% วัน/เวลา: 22 พ.ค. 2562 / 08:33:44 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: B52
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 22 May 09:31 ธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล ขายหุ้น B52 จำนวน 6.327% คงเหลือถือ 4.673%
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 17 May 18:01 BIG LOT: วันนี้ UBIS มูลค่าสูงสุด 150.01 ลบ.ราคาเฉลี่ย 7.00 บ./หุ้น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 17 May 18:01 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)
TWITTER B52 17 May 06:25 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : B52 หุ้นสี่โบสถ์ - https://t.co/ijmcQ0QJiG https://t.co/jj9aoDBdk1
HOI B52 15 May 19:35 B52 ตั้งนิมิต วงศ์จริยกุลเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร แทนอมฤต ศุขะวณิช มีผล 15 พ.ค.62 วัน/เวลา: 15 พ.ค. 2562 / 18:29:31 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: B52
SET B52 15 May 18:21 B52 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ลาออก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) B52 15 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2562
GAPfocus B52 15 May 08:45 B52 ยินดีต้อนรับบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย