BBGI : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
113
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจดังนี้ 1) ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และ 2) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

หุ้นเด่นในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top