BRR : บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

#30
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#158
ในสัปดาห์
#311
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งดำเนินธุรกิจจำนวน 7 บริษัท โดยมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยมีบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นบริษัทแกน 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด 4) ธุรกิจสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา โดยบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด และ 5) ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานอ้อย และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอื่น โดย บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
POSTTODAY BRR 16 Nov 13:32 "น้ำตาลบุรีรัมย์"ลดเสี่ยงราคาน้ำตาลโลกตกต่ำ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 15 Nov 17:31 BRR เดินหน้าผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยเชิงพาณิชย์ได้ในธ.ค.นี้ ลดความเสี่ยงราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำ 15 พ.ย. 62 16:31 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.น้ำตาลบุร
HOI BRR 15 Nov 16:02 BRR เดินหน้าต่อยอดสร้างความเข็งแกร่งธุรกิจเดินหน้าผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยเชิงพาณิชย์เต็มสูบ วัน/เวลา: 15 พ.ย. 2562 / 14:35:58 ที่มา: HOI
STOCKFOCUS BRR 15 Nov 15:02 BRR เดินหน้าต่อยอดสร้างความเข็งแกร่งธุรกิจ เดินหน้าผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยเชิงพาณิชย์เต็มสูบ ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ำ พฤศจิกายน 15, 2019พฤศจิกายน 15, 2019SuttipatNews
SET BRR 15 Nov 13:19 BRR งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18)
HOI BRR 15 Nov 10:02 BRRเผยงบรวมQ3/62ขาดทุน104ลบ.เทียบกับปีก่อน ขาดทุน90ลบ. วัน/เวลา: 15 พ.ย. 2562 / 08:53:35 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: BRR
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 15 Nov 09:31 BRR และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 104.27 ลบ. 15 พ.ย. 62 08:49 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กัน
THAIVI BRR 14 Nov 23:59 BRR พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET BRR 14 Nov 19:07 BRR คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET BRR 14 Nov 19:06 BRR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET BRR 14 Nov 19:06 BRR งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BRR 14 Nov 18:56 BRR อนุมัติการเจรจากับกองทุนรวมBRRGIF เพื่อขอความยินยอมแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
SET BRR 14 Nov 18:55 BRR แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
SET BRR 14 Nov 17:51 BRRGIF ขอแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (Record date)
SET BRR 14 Nov 17:51 BRRGIF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
SET BRR 13 Nov 19:53 BRRGIF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET BRR 13 Nov 19:52 BRRGIF รายละเอียดทรัพย์สิน
SET BRR 13 Nov 18:32 BRRGIF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET BRR 13 Nov 18:31 BRRGIF งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BRR 12 Nov 18:06 BRRGIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
SET BRR 30 Oct 12:31 BRR ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ความคิดเห็นหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET BRR 17 Oct 17:03 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
SET BRR 08 Oct 17:22 BRRGIF แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ครั้งที่ 2
THAIVI BRR 30 Sep 23:59 BRR พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
KAOHOON BRR 30 Sep 09:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 ก.ย.62
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 30 Sep 08:01 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 27 กันยายน 2562
ทริส เรตติ้ง BRR 11 Sep 15:31 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. น้ำตาลบุรีรัมย์” ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable”
THUNHOON BRR 03 Sep 14:02 BRRเร่งเครื่องเทิร์นอะราวน์ ออเดอร์พุ่ง-เปิดไลน์ผลิตใหม่
THAIVI BRR 02 Sep 23:59 BRR พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI BRR 29 Aug 23:59 BRR พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
GAPfocus BRR 29 Aug 08:45 ปิดสมุดวันที่ 23/08/2562 พบ น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ BRRGIF
FACEBOOK BRR 13 Aug 00:05 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q2/62 — AAV FN WICE THAI AMC RP GLAND SALEE EVER PHOL WIIK WORK APCS GLOBAL EA TAKUNI BGC AKR BANPU COMAN NCH GLANDRT PSH SAAM ASN EASTW PK FLOYD ALT BCH BPP SC PDI MJLF MBK TH
THAIVI BRR 09 Aug 23:59 BRR พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
KAOHOON BRR 09 Aug 18:02 BRR รายได้ขาย-บริการวูบหนัก ฉุดงบฯ Q2/62 พลิกขาดทุน 42.44 ลบ.
TWITTER BRR 09 Aug 17:47 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : BRR รายได้ขาย-บริการวูบหนัก ฉุดงบฯ Q2/62 พลิกขาดทุน 42.44 ลบ. - https://t.co/CWu5oQWhVG https://t.co/9kOia3qtXf
SET BRR 09 Aug 17:14 BRR สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET BRR 09 Aug 17:14 BRR คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET BRR 09 Aug 17:13 BRR งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BRR 09 Aug 17:05 BRRGIF แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
SET BRR 09 Aug 17:05 BRRGIF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
HOI BRR 08 Aug 18:32 BRRGIF เผยงบเดี่ยว Q2/62 กำไร 43.11 ลบ. เทียบกับQ2/61 กำไร 67.67 ลบ. วัน/เวลา: 8 ส.ค. 2562 / 17:30:32 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: BRRGIF
SET BRR 08 Aug 17:23 BRRGIF รายละเอียดทรัพย์สิน ณ 30 มิ.ย. 2562
SET BRR 08 Aug 17:23 BRRGIF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET BRR 08 Aug 17:19 BRRGIF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
GAPfocus BRR 08 Aug 17:19 BRRGIF แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2019 บริษัทมีกำไรลดลง -36% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET BRR 08 Aug 17:17 BRRGIF งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BRR 02 Aug 17:31 BRRGIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
THUNHOON BRR 02 Aug 13:32 BRRลุยตลาดน้ำตาลบริสุทธ์ เร่งกำลังผลิต1,000ตันต่อวัน
EFIN BRR 01 Aug 11:10 เปิดโผ 201 หุ้น CG ดีเด่น ของสมาคมบลจ.
MANAGER BRR 17 Jul 23:31 หุ้นกลุ่มน้ำตาลหนีหวานพึ่งชีวมวล
EFIN BRR 11 Jul 16:43 บลจ.บัวหลวง คาดมูลค่ารวมกองทุนอสังหาฯ -REIT-IFF แตะ 1 ล้านลบ.ใน 1-2 ปี
SET BRR 09 Jul 17:02 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
SET BRR 09 Jul 13:23 BRRGIF แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1
THAIVI BRR 18 Jun 23:59 BRR พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS BRR 18 Jun 06:01 BRR ยกเครื่องธุรกิจ ดัน 3 โครงการสร้างการเติบโต
EFIN BRR 06 Jun 09:07 สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562
SET BRR 06 Jun 00:14 VDO Opportunity Day : BRR
THAIVI BRR 05 Jun 23:59 BRR พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI BRR 05 Jun 14:36 Update: BRR คาดปี62 กำไรสุทธิดีกว่าปีก่อน หลังเดินเครื่องโรงงานใหม่ 3 แห่ง-ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เริ่มจำหน่าย วัน/เวลา: 5 มิ.ย. 2562 / 13:13:19 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: BRR
EFIN BRR 05 Jun 14:05 BRR คาดกำไรปีนี้ดีกว่าปีก่อน โรงงานใหม่เดินเครื่อง แม้ราคาตลาดโลกชะลอ
HOI BRR 05 Jun 13:05 --BRR คาดปี62 กำไรสุทธิดีกว่าปีก่อน หลังเดินเครื่องโรงงานใหม่ 3 แห่ง-ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เริ่มจำหน่าย วัน/เวลา: 5 มิ.ย. 2562 / 11:46:05 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: BRR
HOI BRR 05 Jun 13:05 --BRR เผยอยู่ระหว่างเจรจาพาร์ทเนอร์ 2-3 ราย สร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ คาดสรุปปี63 วัน/เวลา: 5 มิ.ย. 2562 / 11:46:23 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: BRR
KAOHOON BRR 31 May 08:46 กลุ่มเกษตร-อาหารมาวิน! โบรกฯเพิ่มน้ำหนักลงทุนมองแนวโน้ม “Outperform”
ThaiPR.net BRR 27 May 10:01 ภาพข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 24 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 พ.ค. 2562
EFIN BRR 23 May 18:07 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เยี่ยมชมกิจการ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์
HOI BRR 23 May 17:03 ไทยชูการ์ มิลเลอร์ ขอฝากภาพข่าว"กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์" วัน/เวลา: 23 พ.ค. 2562 / 15:57:51 ที่มา: HOI
ThaiPR.net BRR 23 May 16:31 ภาพข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 23 May 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 พ.ค. 2562
KAOHOON BRR 23 May 08:01 เปิดโผ 33 หุ้น SET กำไรไตรมาส 1/62 วูบหนักเกิน 50%
FACEBOOK BRR 22 May 13:15 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q1/62 EP14 DDD SVH PRIN AU CM GULF PMTA LUXF ASIAN AS WINNER CPN ASN AKR WP BRR S TIPCO EKH ACAP PSH PTT GLOBAL WORK TIC NTV EE BKD EGCO SYMC TKT KASET PPS NPPG CMR ALUCON WG A
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 22 May 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 21 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 17 May 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 16 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2562
EFIN BRR 15 May 09:07 สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 15 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2562
THAIVI BRR 14 May 23:59 BRRGIF พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THUNHOON BRR 14 May 15:02 BRR คาดโรงงานแปรรูปน้ำตาลทรายเสร็จ พ.ค., วางแผนส่งออกในครึ่งปีหลัง
ThaiPR.net BRR 14 May 14:31 BRR ยังคงทำกำไรไตรมาสแรก 2562 ที่ 66.9 ล้านบาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 14 May 14:01 BRR เผยกำไร Q1/62 ร่วง 59% จากงวดปีก่อน รับผลราคาน้ำตาลลดลง พร้อมดันแผนส่งออกช่วง H2 หลังรง.แปรรูปน้ำตาลเสร็จในพ.ค.
EFIN BRR 14 May 12:38 BRR คาดราคาน้ำตาลทรายโลกปีนี้ยังชะลอ ประกาศลุย 2 โครงการกลางปีนี้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 14 May 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 พ.ค. 2562
THAIVI BRR 13 May 23:59 BRRGIF พบการพูดคุย 6 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI BRR 13 May 23:59 BRR พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI BRR 13 May 19:36 BRR เผยงบรวม Q1/2 กำไร66.98ลบ. เทียบกับปีก่อน กำไร161.82ลบ. วัน/เวลา: 13 พ.ค. 2562 / 18:31:43 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: BRR
KAOHOON BRR 13 May 19:01 BRR กำไรไตรมาส 1/62 วูบ 59% เหลือ 67 ล้านบาท เหตุราคาน้ำตาลทรายหดตัว
SET BRR 13 May 18:33 BRR คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET BRR 13 May 18:27 BRR งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BRR 13 May 18:25 BRR สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
GAPfocus BRR 13 May 18:25 BRR แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2019 บริษัทมีกำไรลดลง -59% จากงวดเดียวกันปีก่อน
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRR 13 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 พ.ค. 2562
HOI BRR 11 May 14:05 BRRGIFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.16492 บ.ขึ้นXD 22 พ.ค. 2562 วัน/เวลา: 11 พ.ค. 2562 / 12:36:08 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: BRRGIF
SET BRR 10 May 19:15 BRRGIF แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของกองทุนรวม
HOI BRR 10 May 19:05 BRRGIFเผยงบเดี่ยวQ1/62 กำไร 56.89 ลบ. เทียบกับปีก่อน กำไร 51.83 ลบ วัน/เวลา: 10 พ.ค. 2562 / 17:52:54 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: BRRGIF
SET BRR 10 May 18:59 BRRGIF แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
SET BRR 10 May 18:58 BRRGIF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
SET BRR 10 May 18:45 BRRGIF รายละเอียดทรัพย์สิน
SET BRR 10 May 18:44 BRRGIF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET BRR 10 May 17:49 BRRGIF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)