PB : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

#86
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#303
ในสัปดาห์
#392
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้าส์ โดยมีสายธุรกิจแบ่งเป็น 1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) 2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail) 3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast food & Catering) 4. ธุรกิจส่งออก (Export)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
THAIVI PB 18 May 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC PB 17 May 18:07 วันที่ 16/05/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 400 หุ้นที่ราคา 60.00 บาท
THUNHOON PB 17 May 10:02 THAI ผลงานถูกฉุดรั้งจากรายได้ที่อ่อนแอ SCBS แนะนำ “ขาย” หั่นเป้าลงที่ 10 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 17 May 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 16 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 15 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2562
THAIVI PB 14 May 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 14 May 09:31 PB ไตรมาส 1/62กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 338.81 ลบ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 14 May 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 พ.ค. 2562
SET PB 14 May 08:51 PB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET PB 14 May 08:30 PB งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PB 14 May 08:28 PB สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 13 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 พ.ค. 2562
SET PB 10 May 18:11 PB การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 10 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 พ.ค. 2562
THAIVI PB 08 May 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET PB 30 Apr 17:43 PB แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET PB 26 Apr 19:33 PB แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
SET PB 26 Apr 19:32 PB มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SEC PB 26 Apr 17:38 วันที่ 25/04/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 12,600 หุ้นที่ราคา 60.05 บาท
BANGKOKBIZNEWS PB 23 Apr 13:01 ไขรหัส ‘วิกฤติข้อมูล’ งาน ‘ไม่ง่าย’ ท้าทายโลกธุรกิจ
SEC PB 12 Apr 17:37 วันที่ 22/03/2562 นาง เอมอร ปทุมารักษ์ โอนหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 135,000 หุ้นที่ราคา - บาท
SEC PB 02 Apr 18:06 วันที่ 01/04/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 600 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 01 Apr 18:05 วันที่ 29/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 500 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
KAOHOON PB 01 Apr 10:31 อัพเดตดัชนี SET-mai
SEC PB 29 Mar 18:08 วันที่ 28/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 500 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 28 Mar 18:08 วันที่ 27/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 400 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 27 Mar 18:08 วันที่ 26/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 58,800 หุ้นที่ราคา 60.02 บาท
SEC PB 26 Mar 18:08 วันที่ 25/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 1,700 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 25 Mar 18:08 วันที่ 22/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 300 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SET PB 25 Mar 17:14 PB การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 และ หลักเกณฑ์การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SEC PB 22 Mar 18:08 วันที่ 21/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 4,000 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 21 Mar 18:06 วันที่ 20/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 3,500 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
HOI PB 19 Mar 18:37 PB จ่าบปันผล หุ้นละ 0.85 บาท ขึ้น XD 7 พ.ค. 62 วัน/เวลา: 19 มี.ค. 2562 / 17:23:09 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PB
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 19 Mar 18:31 PB ปันผลอัตรา 0.85 บ./หุ้น XD 7 พ.ค.
KAOHOON PB 19 Mar 18:03 PB ปันผล 0.85 บ./หุ้น ขึ้น XD 7 พ.ค.นี้
SEC PB 19 Mar 17:43 วันที่ 18/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 2,300 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SET PB 19 Mar 17:20 PB จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุม AGM ครั้งที่ 40 เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ออกตามวาระ
SEC PB 15 Mar 18:35 วันที่ 14/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 14 Mar 17:44 วันที่ 13/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 08 Mar 20:59 วันที่ 07/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 5,100 หุ้นที่ราคา 60.15 บาท
SEC PB 07 Mar 18:11 วันที่ 06/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 06 Mar 17:49 วันที่ 05/03/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 100 หุ้นที่ราคา 60.00 บาท
HOI PB 22 Feb 19:16 ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 22 ก.พ. 2562 วัน/เวลา: 22 ก.พ. 2562 / 18:08:31 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PB
SEC PB 22 Feb 18:07 วันที่ 22/02/2562 นาง พูลทรัพย์ ลี้ตระกูล ขายหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 100 หุ้นที่ราคา 0.62 บาท
FACEBOOK PB 19 Feb 13:05 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q4/61 EP20 IFS PB PLAT DELTA AMA LIT RCI CRD ALUCON DCC GGC PTTGC RATCH
THAIVI PB 18 Feb 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI PB 18 Feb 19:04 PB เผยงบรวมปี 61 กำไร 1.43 พันลบ. เทียบกับปีก่อนกำไร 1.33 พันลบ. วัน/เวลา: 18 ก.พ. 2562 / 17:56:19 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PB
HOI PB 18 Feb 19:04 PB เผยปี 61 กำไรโต 7.17% หลังปรับราคาขายสินค้าบางรายการ ในช่วงไตรมาส 4/61 วัน/เวลา: 18 ก.พ. 2562 / 18:01:07 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PB
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 18 Feb 19:01 PB ปี 61 กำไรที่ 1.43 พันลบ. เทียบกับปีก่อนกำไรที่ 1.34 พันลบ.
SET PB 18 Feb 17:53 PB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET PB 18 Feb 17:52 PB สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
SET PB 18 Feb 17:52 PB งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
FACEBOOK PB 17 Feb 11:45 @นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment : หุ้นที่วงจรเงินสดติดลบ จะโตได้กี่เท่า กรณีศึกษา หุ้น #PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) วงจรเงินสดติดลบติดต่อกันหลายปี จะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนี้บ้าง
PANTIP PB 01 Feb 13:42 กระทู้ : ทำไมหุ้น PB ถึงราคาเป็น 0.00 ครับ
THAIVI PB 26 Jan 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC PB 22 Jan 17:39 วันที่ 21/01/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 9,600 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 16 Jan 19:09 วันที่ 15/01/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 60.50 บาท
SEC PB 11 Jan 18:37 วันที่ 26/12/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 11 Jan 18:37 วันที่ 27/12/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 400 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 11 Jan 18:37 วันที่ 03/01/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 60.50 บาท
SEC PB 11 Jan 18:37 วันที่ 10/01/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 7,100 Revoked by Reporter หุ้นที่ราคา 60.50 บาท
SEC PB 11 Jan 18:37 วันที่ 10/01/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 7,100 หุ้นที่ราคา 60.50 บาท
KOMCHADLUEK PB 08 Jan 19:01 "เครือสหพัฒน์"สานพลังประชารัฐร่วมใจ" ที่กบินทร์บุรี
SEC PB 08 Jan 17:37 วันที่ 08/01/2562 นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ รับโอนหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา - บาท
SEC PB 08 Jan 17:37 วันที่ 08/01/2562 นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ขายหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 60.50 บาท
SEC PB 04 Jan 18:07 วันที่ 03/01/2562 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 60.50 บาท
SEC PB 27 Dec 18:10 วันที่ 27/12/2561 นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ขายหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 60.50 บาท
SEC PB 26 Dec 18:08 วันที่ 25/12/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 25 Dec 18:37 วันที่ 25/12/2561 นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ขายหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 25 Dec 18:37 วันที่ 21/12/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 20 Dec 17:38 วันที่ 18/12/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 7,100 หุ้นที่ราคา 60.46 บาท
SEC PB 20 Dec 17:38 วันที่ 19/12/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 12,800 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SEC PB 19 Dec 18:10 วันที่ 19/12/2561 นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ขายหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 60.25 บาท
SET PB 06 Dec 17:17 PB แจ้งวันหยุดประเพณี ประจำปี 2562
MANAGER PB 30 Nov 14:31 “เครือสหพัฒน์” สานพลังภาครัฐและชุมชนชาวลำพูน จัดงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 2
BANGKOKBIZNEWS PB 29 Nov 07:01 สานพลังภาครัฐและชุมชน จัดงาน 'เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ' ครั้งที่ 2
SEC PB 28 Nov 18:38 วันที่ 28/11/2561 นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ขายหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 4,000 หุ้นที่ราคา 60.50 บาท
SEC PB 26 Nov 18:08 วันที่ 26/11/2561 นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ขายหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 200 หุ้นที่ราคา 61.00 บาท
SEC PB 21 Nov 17:39 วันที่ 21/11/2561 นาย ธวัช แก้วพิทักษ์ ขายหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 61.16 บาท
SEC PB 20 Nov 18:38 วันที่ 20/11/2561 นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ ขายหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 800 หุ้นที่ราคา 61.75 บาท
SET PB 20 Nov 17:05 PB การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ /หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SEC PB 14 Nov 17:45 วันที่ 12/11/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 500 หุ้นที่ราคา 60.75 บาท
THAIVI PB 13 Nov 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI PB 13 Nov 19:06 PB เผยงบรวมQ3/61 กำไร 371.72 ลบ. เทียบกับQ3/60 กำไร 339.33 ลบ. วัน/เวลา: 13 พ.ย. 2561 / 17:50:13 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PB
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 13 Nov 18:31 PB ไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 371.73 ลบ.
SEC PB 13 Nov 18:08 วันที่ 12/11/2561 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 500 หุ้นที่ราคา 60.75 บาท
SET PB 13 Nov 17:46 PB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET PB 13 Nov 17:46 PB สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
SET PB 13 Nov 17:45 PB งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PB 13 Nov 08:26 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ PB
SET PB 13 Nov 08:26 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ PB
SET PB 12 Nov 17:51 PB แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
SET PB 12 Nov 17:13 TFMAMA นำส่งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
THUNHOON PB 09 Nov 15:03 THAI ไตรมาส 3 ผลงานแย่ จากต้นทุนสูง-รายได้ต่ำ โบรกแนะขาย
SEC PB 26 Oct 18:07 วันที่ 25/10/2561 นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย ขายหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 566,660 หุ้นที่ราคา 61.16 บาท
SET PB 26 Oct 17:07 PB รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แก้ไขครั้งที่3)
BANGKOKBIZNEWS PB 26 Oct 06:01 เครือสหพัฒน์โชว์แนวคิด 11 โครงการประชารัฐ
SET PB 22 Oct 17:13 PB เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
SET PB 17 Oct 17:19 PB แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 3