PB : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

#328
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#430
ในสัปดาห์
#528
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้าส์ โดยมีสายธุรกิจแบ่งเป็น 1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) 2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail) 3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast food & Catering) 4. ธุรกิจส่งออก (Export)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
MANAGER PB 31 Jul 22:32 "ฟาร์มเฮ้าส์"อัดโปรโมชั่นแพลตฟอร์มออนไลน์ดันยอด
SET PB 23 Jul 17:41 PB แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันสงกรานต์ ปี 2563
BANGKOKBIZNEWS PB 21 Jul 13:05 Report & Corporate News (21 ก.ค.63)
THAIVI PB 20 Jul 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI PB 15 Jul 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET PB 29 Jun 17:39 PB การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
SET PB 18 Jun 17:30 PB แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET PB 16 Jun 17:24 PB มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PB 16 Jun 17:21 PB แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
MANAGER PB 12 Jun 12:32 ก.ล.ต.ร่วมจับกุมเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ "พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์" ผู้เสียหายกว่า 5 หมื่นราย
KAOHOON PB 12 Jun 12:06 ก.ล.ต.ร่วมจับกุมเครือข่าย”พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์”ชวนลงทุนแชร์ลูกโซ่ พบผู้เสียหาย 5 หมื่นราย
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 12 Jun 12:05 หุ้น-การเงิน ก.ล.ต.ร่วมจับกุมเครือข่ายแชร์ลูกโซ่"พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์"ผู้เสียหายกว่า 5... 11:34น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายเอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดห
BANGKOKBIZNEWS PB 11 Jun 15:05 AP - ซื้อ
BANGKOKBIZNEWS PB 02 Jun 14:32 PSH - ถือ
MANAGER PB 20 May 22:32 เครือสหพัฒน์” ระดม 100 ล้านบาท ช่วยกู้วิกฤตโควิด-19
SET PB 18 May 18:06 PB การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 บนเว็บไซต์ของบริษัท
BANGKOKBIZNEWS PB 14 May 15:06 PSH - ซื้อ
THAIVI PB 13 May 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET PB 13 May 19:30 PB การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 13 May 19:05 หุ้น-การเงิน PB และบ.ย่อย ไตรมาส 1/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 413.32 ลบ. 18:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาค
HOI PB 13 May 18:33 PB เผยงบรวมไตรมาส1/63 กำไร 413 ลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไร 338 ลบ. วัน/เวลา: 13 พ.ค. 2563 / 17:26:58 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PB
SET PB 13 May 17:33 PB การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
SET PB 13 May 17:29 PB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET PB 13 May 17:18 PB สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET PB 13 May 17:16 PB งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
BANGKOKBIZNEWS PB 13 May 13:06 Report & Corporate News (13 พ.ค.63)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 07 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 พ.ค. 2563 08:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย. 1
SET PB 07 May 07:30 PB แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41,กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
THUNHOON PB 27 Apr 11:05 SET ท่องเที่ยวซบเซา-รอโควิดจบ–MINTน่าสน
BANGKOKBIZNEWS PB 22 Apr 15:06 ลงต่อ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 20 Apr 09:35 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 20 เม.ย.63 08:38น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจด
THAIVI PB 17 Apr 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 13 Apr 09:35 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 13 เม.ย.63 08:48น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจด
SET PB 09 Apr 17:08 PB แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
HOI PB 08 Apr 18:33 PB เลื่อนประชุมผถห.เลี่ยงการระบาดของไวรัสโควิด-19 วัน/เวลา: 8 เม.ย. 2563 / 17:18:49 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PB
SET PB 08 Apr 17:58 PB อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการ (แก้ไข Template)
SET PB 08 Apr 17:14 PB อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PB 08 Apr 17:12 PB การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 07 Apr 10:04 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 7 เม.ย.63 08:50น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะ
THUNHOON PB 31 Mar 14:32 SET SCBS เชคสภาพคล่องกลุ่มโรงแรม MINT-ERW พื้นฐานแน่น หลังสถานการณ์โควิดจบ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 30 Mar 12:31 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 30 มี.ค.63 11:37น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจด
THUNHOON PB 26 Mar 16:32 “ฟาร์มเฮ้าส์” ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 เปิดบริการส่งขนมปังถึงบ้านฟรีถึงบ้าน มอบ 30,000 ชิ้นให้บุคลากรทางการแพทย์
MANAGER PB 26 Mar 15:32 “ฟาร์มเฮ้าส์” สู้โควิด-19 เร่งผลิต เปิดบริการส่งขนมปังถึงบ้านฟรี
SET PB 25 Mar 18:18 PB แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่13-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
SET PB 23 Mar 18:01 PB การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 23 Mar 12:04 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 23 มี.ค.63 10:57น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจด
THAIVI PB 17 Mar 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI PB 17 Mar 19:06 PB จ่ายปันผล 1.09 บ./หุ้น ขึ้นXD 7 พ.ค. 2563 วัน/เวลา: 17 มี.ค. 2563 / 17:45:09 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PB
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 17 Mar 18:31 หุ้น-การเงิน PB ปันผลในอัตรา 1.09 บ./หุ้น XD 07 พ.ค. 17:42น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มี.ค. 63) บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ (PB) แจ้งการจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วั
KAOHOON PB 17 Mar 18:05 PB แจกปันผล 1.09 บ. ขึ้น XD 7 พ.ค.นี้ กำหนดจ่าย 22 พ.ค.63
SET PB 17 Mar 17:39 PB แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล , กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
BANGKOKBIZNEWS PB 13 Mar 12:31 "Technical" Insight (13 มี.ค.63)
BANGKOKBIZNEWS PB 10 Mar 06:05 Property Grand Sale
THUNHOON PB 09 Mar 12:05 SET "กลุ่มสายการบิน" โบรกชี้ปี 63 ผลงานวูบ แนะหลีกเลี่ยง ชู AOT-ERW-MINT หุ้นพื้นฐานดี
SETTRADEBLOG PB 09 Mar 09:36 Property Grand Sale โดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
SETTRADEBLOG PB 24 Feb 09:32 ลงทุนหุ้นปันผล โดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
THAIVI PB 19 Feb 23:59 PB พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 19 Feb 18:31 หุ้น-การเงิน PB และบ.ย่อยปี 62 กำไรที่ 1.70 พันลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 1.43 พันลบ. 19 ก.พ. 63 17:31 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ส
SET PB 19 Feb 17:35 PB แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก
SET PB 19 Feb 17:30 PB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET PB 19 Feb 17:29 PB สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
SET PB 19 Feb 17:29 PB งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SEC PB 18 Feb 18:05 วันที่ 18/02/2563 นางสาว พจนี พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 68.00 บาท
SEC PB 18 Feb 18:05 วันที่ 18/02/2563 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 68.00 บาท
SEC PB 13 Feb 17:05 วันที่ 07/02/2020 Mr. Pipat Paniangvait Purchaseหุ้น PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED (PB) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 68.00 บาท
SEC PB 11 Feb 18:05 วันที่ 07/02/2563 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซื้อหุ้น เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 68.00 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 07 Feb 18:04 หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time) 7 ก.พ. 63 17:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PB 100,000 6,800.00 68.
KAOHOON PB 07 Feb 17:31 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 1.02 พันลบ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PB 07 Feb 13:31 หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time) 7 ก.พ. 63 12:35 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PB 100,000 6,800.00 68
KAOHOON PB 07 Feb 13:05 สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL มูลค่าสูงสุด 977.39 ลบ.
BANGKOKBIZNEWS PB 04 Feb 06:04 ปลดปล่อยคุณค่าของหุ้น
SETTRADEBLOG PB 03 Feb 09:31 ปลดปล่อยคุณค่าของหุ้น โดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
BANGKOKBIZNEWS PB 27 Jan 15:05 STEC - ซื้อ
SETTRADEBLOG PB 27 Jan 09:32 ลงทุนในธุรกิจที่กำลังถูก Disrupt โดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร