BTNC : บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

#596
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#671
ในสัปดาห์
#742
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จัดจำหน่าย ออกแบบ และผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสตรีและบุรุษภายใต้แบรนด์สินค้ามากมาย เช่น GUY LAROCHE, C&D, LOF.FI.CIEL, JOUSSE, GSP, UNIFORM SPECIALIZER, STEPHANIE, ADOLFO DOMINGUEZ,

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET BTNC 17 Jan 19:58 BTNC เเจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
SET BTNC 15 Nov 12:57 BTNC การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเเละ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
SET BTNC 14 Nov 18:33 BTNC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET BTNC 14 Nov 18:33 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET BTNC 14 Nov 18:32 BTNC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BTNC 14 Aug 19:35 BTNC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET BTNC 14 Aug 19:34 BTNC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
SET BTNC 14 Aug 19:30 BTNC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)