TTT : บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#405
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#616
ในสัปดาห์
#314
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอได้แก่ การปั่นด้าย ทอ ถัก ย้อมสี และแต่งสำเร็จ ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าสปัน ผ้าฟิลาเม้นท์ เส้นด้ายสำหรับผ้ายีนส์ ผ้าทอ ผ้าถัก และ (2) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัย เส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของท่อยาง และผ้าเบาะรถยนต์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 17 Jan 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 63 08:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 15 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 63 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 14 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 63 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 13 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 63 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 10 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 63 08:23 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 09 Jan 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 9 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 63 08:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18 ก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 08 Jan 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 63 08:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18 ก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 07 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 63 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18 ก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 06 Jan 08:47 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 63 08:06 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18 ก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 03 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ม.ค. 2563 3 ม.ค. 63 08:28 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18 ก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 02 Jan 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ม.ค. 2563 2 ม.ค. 63 08:21 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 30 Dec 08:46 สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 30 ธ.ค.62 30 ธ.ค. 62 08:03 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 30 Dec 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค. 62 08:09 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 27 Dec 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 62 08:40 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 26 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 62 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 25 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 62 08:16 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 24 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 62 08:27 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 23 Dec 09:31 สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 23 ธ.ค.62 23 ธ.ค. 62 08:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 23 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 62 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
SET TTT 23 Dec 08:51 TTT แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 ที่ไม่ตรงกับตลาดหลักทรัพย์
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 20 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 62 08:30 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
HOI TTT 19 Dec 09:32 TTTจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล1.70บาท/หุ้น XD 30ธ.ค. วัน/เวลา: 19 ธ.ค. 2562 / 08:24:44 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: TTT
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 19 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 62 08:26 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
THAIVI TTT 18 Dec 23:59 TTT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 18 Dec 19:01 TTT ปันผลในอัตรา 1.70 บ./หุ้น XD 30 ธ.ค. 18 ธ.ค. 62 18:09 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ธ.ค. 2562 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรา
KAOHOON TTT 18 Dec 18:31 TTT แจกปันผล 1.70 บ./หุ้น ขึ้น XD 30 ธ.ค.นี้ เคาะจ่าย 17 ม.ค.63
TWITTER TTT 18 Dec 18:19 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : TTT แจกปันผล 1.70 บ./หุ้น ขึ้น XD 30 ธ.ค.นี้ เคาะจ่าย 17 ม.ค.63 - https://t.co/0GJrW2NmBY
SET TTT 18 Dec 18:07 TTT การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
MANAGER TTT 04 Dec 15:31 ASP ประเมิน SET เดือน ธ.ค.ยังได้ LTF หนุน
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 14 Nov 19:31 TTT และบ.ย่อย ไตรมาส 2 (สิ้นสุดก.ย.)กำไรสุทธิลดลงเหลือ 65.27 ลบ. 14 พ.ย. 62 18:35 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรม
SET TTT 14 Nov 18:35 TTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET TTT 14 Nov 18:33 TTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) (F45)
SET TTT 14 Nov 18:32 TTT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) (สอบทานแล้ว)
HOI TTT 15 Aug 10:02 TTTเผยงบรวมQ1/62สิ้นสุด30มิ.ย.กำไร70ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร137ลบ. วัน/เวลา: 15 ส.ค. 2562 / 08:59:06 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: TTT
SET TTT 14 Aug 20:14 TTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (งบการเงินเสมือนรวม)
SET TTT 14 Aug 20:13 TTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562) (F45-2) (งบการเงินเสมือนรวม)
GAPfocus TTT 14 Aug 20:13 TTT แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2019 บริษัทมีกำไรลดลง -49% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET TTT 14 Aug 20:13 TTT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562) (งบการเงินเสมือนรวม) (ตรวจสอบแล้ว)
SET TTT 14 Aug 20:13 TTT งบการเงินของบริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 1/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562) (ตรวจสอบแล้ว)
SET TTT 14 Aug 20:12 TTT งบการเงินของบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 1/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562) (ตรวจสอบแล้ว)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 31 Jul 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 31 ก.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 12 Jul 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 ก.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 11 Jul 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2562
KAOHOON TTT 10 Jul 11:01 JAS-JASIF Start the Mountain Climbing after the Announcement of ฿38bn Capital Increase!
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TTT 10 Jul 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 ก.ค. 2562