TTT : บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#423
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#649
ในสัปดาห์
#456
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอได้แก่ การปั่นด้าย ทอ ถัก ย้อมสี และแต่งสำเร็จ ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าสปัน ผ้าฟิลาเม้นท์ เส้นด้ายสำหรับผ้ายีนส์ ผ้าทอ ผ้าถัก และ (2) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัย เส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของท่อยาง และผ้าเบาะรถยนต์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TTT 14 Feb 17:07 TTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET TTT 14 Feb 17:07 TTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3/2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) (F45)
SET TTT 14 Feb 17:06 TTT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) (สอบทานแล้ว)
SET TTT 23 Dec 08:51 TTT แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 ที่ไม่ตรงกับตลาดหลักทรัพย์
SET TTT 18 Dec 18:07 TTT การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET TTT 14 Nov 18:35 TTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET TTT 14 Nov 18:33 TTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) (F45)
SET TTT 14 Nov 18:32 TTT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) (สอบทานแล้ว)
SET TTT 14 Aug 20:14 TTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (งบการเงินเสมือนรวม)
SET TTT 14 Aug 20:13 TTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562) (F45-2) (งบการเงินเสมือนรวม)
SET TTT 14 Aug 20:13 TTT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562) (งบการเงินเสมือนรวม) (ตรวจสอบแล้ว)
SET TTT 14 Aug 20:13 TTT งบการเงินของบริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 1/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562) (ตรวจสอบแล้ว)
SET TTT 14 Aug 20:12 TTT งบการเงินของบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 1/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562) (ตรวจสอบแล้ว)