CCET : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#456
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#208
ในสัปดาห์
#195
ในเดือน
เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ในรูปแบบของ Electronics Manufacturing Services (EMS) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก 2 ประเภทคือ อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

หุ้นอื่นในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับหุ้น#Talk

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET CCET 20 Oct 17:00 CCET แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2563
SET CCET 08 Oct 13:00 CCET รายงานความเคลื่อนไหวหลักทรัพย์ TDR ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ประจำเดือนกันยายน 2563
SET CCET 08 Oct 13:00 CCET ประกาศยอดขายเดือนกันยายน 2563
SEC CCET 07 Oct 18:06 วันที่ 06/10/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 496,000 หุ้นที่ราคา 2.30 บาท
SEC CCET 06 Oct 18:07 วันที่ 05/10/2563 นาย ซื่อ หยง เสิ่น ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 2.24 บาท
SEC CCET 05 Oct 18:11 วันที่ 05/10/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 2.32 บาท
SEC CCET 28 Sep 18:16 วันที่ 25/09/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ขายหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 2.50 บาท
SEC CCET 28 Sep 18:16 วันที่ 28/09/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ขายหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 1,500,000 หุ้นที่ราคา 2.38 บาท
SEC CCET 24 Sep 18:07 วันที่ 24/09/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ขายหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 2.37 บาท
SEC CCET 23 Sep 18:06 วันที่ 23/09/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ขายหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 2.08 บาท
SEC CCET 22 Sep 18:06 วันที่ 22/09/2563 นาย ซื่อ หยง เสิ่น ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 150,000 หุ้นที่ราคา 1.95 บาท
SEC CCET 21 Sep 18:10 วันที่ 18/09/2563 นาย ซื่อ หยง เสิ่น ขายหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 5,571 หุ้นที่ราคา 9.96 บาท
SEC CCET 18 Sep 18:06 วันที่ 17/09/2563 นาย ซื่อ หยง เสิ่น ขายหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 5,571 หุ้นที่ราคา 9.16 บาท
SEC CCET 18 Sep 18:06 วันที่ 18/09/2563 นาย ซื่อ หยง เสิ่น ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 1.99 บาท
SEC CCET 18 Sep 18:06 วันที่ 18/09/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 1.98 บาท
SEC CCET 17 Sep 18:06 วันที่ 17/09/2563 นาย ซื่อ หยง เสิ่น ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 1.93 บาท
SEC CCET 16 Sep 18:06 วันที่ 16/09/2563 นาย ซื่อ หยง เสิ่น ขายหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 9,000 หุ้นที่ราคา 8.16 บาท
SEC CCET 15 Sep 18:07 วันที่ 15/09/2563 นาย ซื่อ หยง เสิ่น ขายหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 9,000 หุ้นที่ราคา 7.70 บาท
SEC CCET 11 Sep 18:06 วันที่ 11/09/2563 นาย ซื่อ หยง เสิ่น ขายหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 9,000 หุ้นที่ราคา 7.47 บาท
SEC CCET 10 Sep 18:06 วันที่ 10/09/2563 นาย ซื่อ หยง เสิ่น ขายหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 9,000 หุ้นที่ราคา 6.63 บาท
SET CCET 09 Sep 13:00 CCET รายงานความเคลื่อนไหวหลักทรัพย์ TDR ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
SET CCET 09 Sep 13:00 CCET ประกาศยอดขายเดือนสิงหาคม 2563
SEC CCET 31 Aug 18:06 วันที่ 31/08/2563 นาย ซื่อ หยง เสิ่น ขายหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 9,000 หุ้นที่ราคา 4.98 บาท
SEC CCET 24 Aug 18:06 วันที่ 24/08/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 882,600 หุ้นที่ราคา 1.85 บาท
SEC CCET 20 Aug 18:06 วันที่ 20/08/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 1.69 บาท
SEC CCET 19 Aug 18:06 วันที่ 19/08/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 1.72 บาท
SEC CCET 18 Aug 18:06 วันที่ 18/08/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 1.66 บาท
SEC CCET 17 Aug 18:06 วันที่ 17/08/2563 นาย เว่ย จ้าว หวัง ซื้อหุ้น แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 1.68 บาท
SET CCET 14 Aug 17:15 CCET การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET CCET 13 Aug 18:13 CCET ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและแจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน(เพิ่ม Template)
SET CCET 13 Aug 17:47 CCET คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET CCET 13 Aug 17:15 CCET ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและแจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET CCET 13 Aug 17:15 CCET ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET CCET 13 Aug 17:15 CCET สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET CCET 13 Aug 17:15 CCET งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET CCET 11 Aug 17:17 CCET แจ้งกรรมการลาออก
SET CCET 07 Aug 17:15 CCET รายงานความเคลื่อนไหวหลักทรัพย์ TDR ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
SET CCET 07 Aug 17:15 CCET ประกาศยอดขายเดือนกรกฎาคม 2563
SET CCET 06 Aug 17:15 CCET แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET CCET 03 Aug 17:15 CCET มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น