CMC : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

#204
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#595
ในสัปดาห์
#429
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / MAI
CMC ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มดังนี้ 1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยเน้นพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก 2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อใหเ้ช่า 3. รับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 27 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 พ.ค. 2563 08:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 26 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 พ.ค. 2563 08:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 25 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 พ.ค. 2563 08:27น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 22 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2563 08:34น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 15 เม.ย.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 21 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2563 08:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 15 เม.ย.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 20 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2563 08:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 15 เม.ย.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 19 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 พ.ค. 2563 08:17น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 13 ก.ค. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 8:39 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหล
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 15 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2563 08:39น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 14 May 11:05 หุ้น-การเงิน CMC และบ.ย่อย ไตรมาส 1/63 ขาดทุนสุทธิ 1.72 ลบ. 10:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม (หน่วย : พ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 14 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 พ.ค. 2563 08:31น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย.
HOI CMC 13 May 20:07 CMC เผยงบรวมไตรมาส1/63 ขาดทุน 1.7 ลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไร 22 ลบ. วัน/เวลา: 13 พ.ค. 2563 / 18:41:51 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: CMC
HOI CMC 13 May 19:06 CMC แจ้ง ชัยวัฒน์ แพทยานันท์ กรรมการบริษัท ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 วัน/เวลา: 13 พ.ค. 2563 / 17:51:08 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: CMC
SET CMC 13 May 18:39 CMC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET CMC 13 May 18:39 CMC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET CMC 13 May 18:37 CMC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET CMC 13 May 17:48 CMC แจ้งการถึงแก่กรรมของกรรมการบริษัทฯ
SET CMC 12 May 12:58 CMC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
EFIN CMC 12 May 11:07 CMC ทำพิธีเทปูนปิดงานโครงสร้างอาคาร เดอะ คิวเว่ ติวานนท์
HOI CMC 12 May 11:06 CMC ทำพิธีเทปูนปิดงานโครงสร้างอาคาร เดอะ คิวเว่ ติวานนท์ (The Cuvee Tiwanon) พร้อมให้คุณสัมผัสประสบการณ์ระดับ Luxury ภายในปี 2563 PR วัน/เวลา: 12 พ.ค. 2563 / 10:00:47 ที่มา: HOI
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 12 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 พ.ค. 2563 08:23น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นหุ้นละ 0.145 บาท (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 11 พ.ค. 2563 เวลา 13:23 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหลัง
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 11 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 พ.ค. 2563 08:34น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 08 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 8 พ.ค. 2563 08:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 07 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 พ.ค. 2563 08:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย. 1
SET CMC 29 Apr 17:03 CMC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
THUNHOON CMC 29 Apr 09:36 mai CMCปรับกลยุทธ์รับมือโควิด เร่งระบายสต๊อค-คุมต้นทุน
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 07 Apr 10:04 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 7 เม.ย.63 08:50น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะ
SEC CMC 03 Apr 18:07 วันที่ 30/03/2563 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ซื้อหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 0.60 บาท
SET CMC 31 Mar 17:05 CMC แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
SET CMC 31 Mar 17:04 CMC แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม AGM 2563
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 30 Mar 12:31 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 30 มี.ค.63 11:37น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจด
SET CMC 27 Mar 17:08 CMC การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
EFIN CMC 26 Mar 17:32 CMC คอนโดใส่ใจ ห่างไกล COVID-19 ส่งต่อความมั่นใจ
THUNHOON CMC 26 Mar 12:32 SET “ไอแบงก์” ยกระดับความพร้อมให้บริการ สถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดโควิด-19
HOI CMC 25 Mar 17:06 CMC คอนโดใส่ใจ ห่างไกล COVID-19 ส่งต่อความมั่นใจ PR วัน/เวลา: 25 มี.ค. 2563 / 15:35:42 ที่มา: HOI
SET CMC 23 Mar 12:47 CMC แจ้งเลื่อนวันหยุดทำการประจำปีของบริษัทฯ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 23 Mar 12:04 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 23 มี.ค.63 10:57น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจด
SEC CMC 20 Mar 18:06 วันที่ 13/03/2563 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ซื้อหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 0.47 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 16 Mar 09:34 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 16 มี.ค.63 08:43น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจด
SET CMC 13 Mar 13:25 CMC แจ้งแก้ไขมติสำคัญในวาระที่ 10 เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 27 Feb 16:04 หุ้น-การเงิน CMC ปันผลในอัตรา 0.025 บ./หุ้น XD 09 เม.ย. 27 ก.พ. 63 15:06 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2563 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเง
KAOHOON CMC 26 Feb 18:32 Thai Stock Market Roundup February 26, 2020
KAOHOON CMC 26 Feb 13:32 CMC’s Profit Tumbles 89% to ฿24mn, Offering a Dividend at ฿0.025/Share
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 26 Feb 10:31 หุ้น-การเงิน CMC ปันผลในอัตรา 0.025 บ./หุ้น XD 08 เม.ย. 26 ก.พ. 63 09:29 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2563 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเง
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) CMC 26 Feb 09:34 หุ้น-การเงิน CMC และบ.ย่อยปี 62 กำไรที่ 24.14 ลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 213.83 ลบ. 26 ก.พ. 63 08:35 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบ
SEC CMC 17 Feb 18:05 วันที่ 17/01/2563 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ซื้อหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 84,800 หุ้นที่ราคา 0.87 บาท
BANGKOKBIZNEWS CMC 17 Feb 12:05 แกว่งตัวผันผวน
SET CMC 23 Jan 08:40 CMC รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
STOCKFOCUS CMC 13 Dec 16:33 ผู้ประกอบการปลื้ม มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ช่วยยอดขายพุ่งกระฉูด ธันวาคม 13, 2019Stock Focus 03News
MITIHOON CMC 13 Dec 14:02 CMC’ เจ้าพระยามหานคร โชว์ยอดขาย “CUVEE” กว่า 40% กระแสตอบรับดี
SET CMC 29 Nov 17:06 CMC การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
HOI CMC 18 Nov 16:02 CMC เผย กฤช ฟอลเล็ต ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ มีผล 15 พ.ย. 62 เป็นต้นไป วัน/เวลา: 18 พ.ย. 2562 / 14:49:36 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: CMC
SET CMC 18 Nov 12:36 CMC แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
SET CMC 18 Nov 12:36 CMC การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
BANGKOKBIZNEWS CMC 17 Nov 07:31 หุ้น SHR เปิดเทรด 'ต่ำจอง' ตั้งแต่วินาทีแรก !