CMC : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

#166
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#380
ในสัปดาห์
#601
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / MAI
CMC ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มดังนี้ 1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยเน้นพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก 2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อใหเ้ช่า 3. รับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET CMC 23 Jan 08:40 CMC รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
SET CMC 29 Nov 17:06 CMC การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET CMC 18 Nov 12:36 CMC แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
SET CMC 18 Nov 12:36 CMC การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
SET CMC 12 Nov 18:25 CMC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET CMC 12 Nov 18:25 CMC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET CMC 12 Nov 18:23 CMC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC CMC 28 Oct 18:02 วันที่ 21/10/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ซื้อหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 1.00 บาท
SET CMC 02 Oct 12:37 CMC แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET CMC 27 Sep 17:06 CMC แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET CMC 14 Aug 08:42 CMC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET CMC 14 Aug 08:41 CMC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET CMC 14 Aug 08:41 CMC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET CMC 02 Aug 18:43 CMC แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET CMC 22 Jul 17:16 CMC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
SEC CMC 16 Jul 09:37 วันที่ 21/06/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 238,600 หุ้นที่ราคา 1.43 บาท
SEC CMC 16 Jul 09:37 วันที่ 08/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 1.37 บาท
SEC CMC 16 Jul 09:37 วันที่ 08/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 274,700 หุ้นที่ราคา 1.36 บาท
SEC CMC 16 Jul 09:37 วันที่ 10/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 144,600 หุ้นที่ราคา 1.35 บาท
SEC CMC 16 Jul 09:37 วันที่ 11/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 230,000 หุ้นที่ราคา 1.33 บาท
SEC CMC 12 Jul 17:38 วันที่ 21/06/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 238,600 หุ้นที่ราคา 1.43 บาท
SEC CMC 12 Jul 17:38 วันที่ 08/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 1.37 บาท
SEC CMC 12 Jul 17:38 วันที่ 08/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 274,700 หุ้นที่ราคา 1.36 บาท
SEC CMC 12 Jul 17:38 วันที่ 10/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 144,600 หุ้นที่ราคา 1.35 บาท
SEC CMC 12 Jul 17:38 วันที่ 11/07/2562 นาย วิเชียร แพทยานันท์ ขายหุ้น เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) จำนวน 230,000 หุ้นที่ราคา 1.33 บาท