CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
52
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมธุรกิจ พัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม และที่พักอาศัยเป็นต้น รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNCG) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT) และเป็นผ้บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ

หุ้นเด่นในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top