EVER : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

#155
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#327
ในสัปดาห์
#421
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET EVER 28 Aug 12:48 EVER สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์
SET EVER 09 Aug 19:55 EVER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET EVER 09 Aug 19:53 EVER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET EVER 09 Aug 19:51 EVER งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET EVER 15 May 07:05 EVER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET EVER 15 May 07:04 EVER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET EVER 15 May 07:03 EVER งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET EVER 26 Apr 21:43 EVER มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET EVER 03 Apr 18:35 EVER แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
SET EVER 02 Apr 08:11 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562
SET EVER 01 Apr 20:01 EVER แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EVER-W3 (F53-5) (ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
SEC EVER 01 Apr 18:05 วันที่ 01/04/2562 นาย สวิจักร์ โลจายะ ซื้อหุ้น เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EVER) จำนวน 96,700,000 หุ้นที่ราคา 0.52 บาท
SET EVER 28 Mar 12:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2562
SEC EVER 26 Mar 18:08 วันที่ 26/03/2562 นาย สวิจักร์ โลจายะ ซื้อหุ้น เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EVER) จำนวน 270,000,000 หุ้นที่ราคา 0.51 บาท
SET EVER 22 Mar 13:01 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562