MFEC : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

#540
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#162
ในสัปดาห์
#181
ในเดือน
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4กลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งออกแบบการให้บริการในเชิงลึก เพื่อตอบสนองความต้องการจำเพาะในการใช้งานของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบไปด้วย 1. Hybrid Infrastructure Services 2. Enterprise Solution 3. Digital Delivery 4. Transformation

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET MFEC 25 Sep 12:40 MFEC ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 25 Sep 09:04 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 ก.ย. 2563 08:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 24 Sep 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 ก.ย. 2563 08:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
THAIVI MFEC 23 Sep 23:59 MFEC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
KAOHOON MFEC 23 Sep 09:35 Top Short-Selling Stocks on September 22, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 23 Sep 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2563 08:27น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
KAOHOON MFEC 23 Sep 08:05 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 22 ก.ย.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 23 Sep 08:04 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563 07:30น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้
KAOHOON MFEC 22 Sep 09:35 Top Short-Selling Stocks on September 21, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 22 Sep 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 ก.ย. 2563 08:22น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 5 พ.ย. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 21 ก.ย. 2563 เวลา 19:38 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหล
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 22 Sep 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563 07:40น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้
KAOHOON MFEC 22 Sep 07:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 21 ก.ย.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 21 Sep 10:04 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ก.ย. 2563 08:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
KAOHOON MFEC 21 Sep 09:35 Top Short-Selling Stocks on September 18, 2020
KAOHOON MFEC 21 Sep 08:05 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 18 ก.ย.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 21 Sep 08:04 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 18 กันยายน 2563 07:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้
KAOHOON MFEC 18 Sep 09:36 Top Short-Selling Stocks on September 17, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 18 Sep 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 18 ก.ย. 2563 08:30น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 18 Sep 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563 07:48น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้
KAOHOON MFEC 18 Sep 07:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 17 ก.ย.63
KAOHOON MFEC 17 Sep 09:35 Top Short-Selling Stocks on September 15, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 17 Sep 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2563 08:18น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
KAOHOON MFEC 17 Sep 08:05 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 16 ก.ย.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 17 Sep 08:04 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 07:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้
KAOHOON MFEC 16 Sep 09:36 Top Short-Selling Stocks on September 15, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 16 Sep 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2563 08:28น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 16 Sep 08:04 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 15 กันยายน 2563 07:33น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้
KAOHOON MFEC 16 Sep 07:32 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 15 ก.ย.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 15 Sep 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2563 08:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
KAOHOON MFEC 14 Sep 09:36 Top Short-Selling Stocks on September 11, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 14 Sep 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2563 08:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 14 Sep 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 07:34น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้
KAOHOON MFEC 14 Sep 08:05 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 11 ก.ย.63
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 11 Sep 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2563 08:32น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 10 Sep 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2563 08:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
SET MFEC 10 Sep 08:06 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ก ของ MFCE
SET MFEC 09 Sep 18:10 MFEC แจ้งการได้รับแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ก)
KAOHOON MFEC 09 Sep 09:36 Top Short-Selling Stocks on September 8, 2020
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 09 Sep 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 9 ก.ย. 2563 08:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค. 2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 09 Sep 08:46 หุ้น-การเงิน รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 07:49น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย (หุ้น
KAOHOON MFEC 09 Sep 07:05 สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 8 ก.ย.63
SET MFEC 08 Sep 12:30 MFEC ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 08 Sep 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563 08:23น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค. 2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 03 Sep 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2563 08:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค. 2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 02 Sep 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2563 08:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค. 2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 01 Sep 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 1 ก.ย. 2563 08:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 31 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2563 08:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
BANGKOKBIZNEWS MFEC 31 Aug 08:47 ‘ดีทีซี’ ดึง '2บิ๊กไอที’ ปลดล็อก ข้อจำกัดธุรกิจสู้ศึกดิสรัปชั่น
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 28 Aug 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2563 08:28น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 27 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2563 08:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 26 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 ส.ค. 2563 08:34น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
SET MFEC 26 Aug 08:10 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ MFEC
SET MFEC 26 Aug 08:10 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ MFEC
SET MFEC 25 Aug 18:15 MFEC แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 25 Aug 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 ส.ค. 2563 08:31น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ขอแก้ไข รายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XR ของ UPA จากเดิมอัตราส่วน 1.6675 : 1 @ 0.15 บาท เปลี่ยนเป็น 1.66750004375 :
BANGKOKBIZNEWS MFEC 24 Aug 14:32 CNS ลุ้นเงินไหลเข้าหุ้นไทย 3.7 พันล้าน หลังFTSE ประกาศหุ้นเข้าใหม่
THUNHOON MFEC 24 Aug 14:06 SET เปิดโผหุ้นชุดใหม่ที่เข้า FTSE คาดการณ์เม็ดเงินที่จะไหลเข้า
BANGKOKBIZNEWS MFEC 24 Aug 12:06 ผันผวนไปตามตัวเลขเศรษฐกิจ ติดตามถ้อยแถลงเฟด 27-28 ส.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 24 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2563 08:29น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 3 ก.ย. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 13:08 น.) และขอแก้ไข วันที่จ่ายป
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 21 Aug 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2563 08:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 3 ก.ย. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 20 ส.ค. 2563 เวลา 17:22 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหล
SET MFEC 20 Aug 17:15 MFEC แจ้งได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 247-4 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 20 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2563 08:22น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) 3 ก.ย. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 8:51 น.), แก้ไข วันที่จ่ายปันผลของ CBG จากเดิมวันท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 19 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2563 08:36น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ขอแก้ไข วันที่จ่ายปันผลของ TNP จากเดิมวันที่ 4 ก.ย. 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 3 ก.ย. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 18 Aug 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2563 08:37น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 3 ก.ย. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 17 ส.ค. 2563 เวลา 18:07 น.) และขอแก้ไข วันที่จ่ายป
SET MFEC 17 Aug 17:23 MFEC แจ้งวันหยุดชดเชย แทนวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 14-15 เมษายน 2563
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 17 Aug 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 ส.ค. 2563 08:16น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
SET MFEC 17 Aug 09:02 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 -vอง MFEC
SET MFEC 17 Aug 09:02 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 -vอง MFEC
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 14 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2563 08:43น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
SET MFEC 14 Aug 07:05 MFEC ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 13 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 ส.ค. 2563 08:36น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 2 ก.ย. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 17:29 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหล
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 13 Aug 08:47 หุ้น-การเงิน MFEC และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 30.86 ลบ. 08:00น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนา
HOI MFEC 12 Aug 12:32 MFEC เผยงบรวมไตรมาส2/63 กำไร 30.85 ลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไร 41.49 ลบ. วัน/เวลา: 12 ส.ค. 2563 / 11:06:20 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: MFEC
SET MFEC 11 Aug 21:55 MFEC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET MFEC 11 Aug 21:55 MFEC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET MFEC 11 Aug 21:54 MFEC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET MFEC 11 Aug 17:13 MFEC แจ้งได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 247-4 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
SET MFEC 11 Aug 12:32 MFEC แจ้งการจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท MFEC
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 11 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2563 08:22น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
KAOHOON MFEC 10 Aug 11:32 IIG แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่! ล่าสุดบวก 9% ราคาทะลุ 24 บาท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 10 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 ส.ค. 2563 08:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 4 ก.ย. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 7 ส.ค. 2563 เวลา 12:47 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหลั
THAIVI MFEC 07 Aug 23:59 MFEC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS MFEC 07 Aug 09:36 ‘เพนกวิน อีท ชาบู’เปิดสูตรรอดอัดแคมเปญ'กวนตลาด' ปั้นนิวโมเดลสู่‘เทคคอมพานี’
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 07 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2563 08:35น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค. 2
KAOHOON MFEC 07 Aug 08:48 โบรกฯชู IIG หุ้นแกร่ง-ผลงานโตสวน “โควิด” ประเดิมรายได้ปีนี้แตะ 60 ลบ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 06 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ส.ค. 2563 08:39น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค. 2
KAOHOON MFEC 06 Aug 08:47 IIG ขึ้นสังเวียนเทรดวันแรก ลุ้นราคาวิ่งทะลุ 9 บ. ขานรับพื้นฐานแกร่ง กำไรโตยาว!
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 05 Aug 10:31 หุ้น-การเงิน (แก้ไข)ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 5 ส.ค. 2563 09:56น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ขอแก้ไข รายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 17 ส.ค. 2563 จากเดิมหุ้น GC เปลี่ยนเป็นหุ้น BOFFICE โดยเนื้อ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 05 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 5 ส.ค. 2563 08:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค. 2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 04 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ส.ค. 2563 08:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค. 2
BANGKOKBIZNEWS MFEC 03 Aug 12:32 'ไทยแอร์เอเชีย' ปรับกระบวนยุทธ์ ลอยคอฝ่าคลื่นยักษ์โควิด
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 03 Aug 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ส.ค. 2563 08:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
BANGKOKBIZNEWS MFEC 31 Jul 20:32 “ไทยแอร์เอเชีย”ลอยคอฝ่าคลื่นโควิด สู่ ‘Last Man Standing’
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 31 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 31 ก.ค. 2563 08:37น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 30 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 ก.ค. 2563 08:17น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 29 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 29 ก.ค. 2563 08:38น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 24 Jul 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2563 08:21น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กรกฎาคม 2563 23 ก.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 23 Jul 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ก.ค. 2563 08:40น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) MFEC 22 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 ก.ค. 2563 08:39น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.ค.
S2T MFEC 21 Jul 17:06 TIS รับซื้อหุ้น MFEC จำนวน 106.39 ล้านหุ้น หรือ 24.1% ราคาหุ