MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

#499
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#8
ในสัปดาห์
#4
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC MINT 18 Sep 18:06 วันที่ 15/09/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 3,150,000 หุ้นที่ราคา 23.00 บาท
SEC MINT 18 Sep 18:06 วันที่ 15/09/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 3,150,000 หุ้นที่ราคา 23.00 บาท
SEC MINT 11 Sep 18:06 วันที่ 03/09/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 1,336,300 หุ้นที่ราคา 0.62 บาท
SEC MINT 10 Sep 18:06 วันที่ 02/09/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 7,441,600 หุ้นที่ราคา 0.67 บาท
SEC MINT 09 Sep 18:06 วันที่ 08/09/2563 นาย โกศิน ฉันธิกุล ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 22.60 บาท
SEC MINT 03 Sep 18:07 วันที่ 02/09/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 160,000 หุ้นที่ราคา 22.38 บาท
SEC MINT 03 Sep 18:07 วันที่ 03/09/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 190,000 หุ้นที่ราคา 22.97 บาท
SEC MINT 03 Sep 18:07 วันที่ 28/08/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 150,000 หุ้นที่ราคา 0.90 บาท
SEC MINT 02 Sep 18:06 วันที่ 27/08/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 1,370,000 หุ้นที่ราคา 0.91 บาท
SEC MINT 01 Sep 18:06 วันที่ 26/08/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 2,496,700 หุ้นที่ราคา 0.92 บาท
SEC MINT 31 Aug 18:06 วันที่ 25/08/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 1,091,200 หุ้นที่ราคา 0.93 บาท
SEC MINT 31 Aug 18:06 วันที่ 28/08/2563 นาย พอล ชาลีส์ เคนนี่ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 453,910 หุ้นที่ราคา 10.50 บาท
SEC MINT 28 Aug 18:06 วันที่ 28/08/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 23.30 บาท
SEC MINT 28 Aug 18:06 วันที่ 28/08/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 31,000 หุ้นที่ราคา 10.30 บาท
SEC MINT 25 Aug 18:07 วันที่ 24/08/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 21.50 บาท
SEC MINT 25 Aug 18:07 วันที่ 25/08/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 22.35 บาท
SET MINT 25 Aug 08:37 MINT สรุปข้อสนเทศ MINT-W7
SET MINT 25 Aug 08:01 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MINT-W7 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 สิงหาคม 2563
SET MINT 25 Aug 08:01 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MINT-W7 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 สิงหาคม 2563
SEC MINT 20 Aug 18:06 วันที่ 14/08/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 20.80 บาท
SEC MINT 20 Aug 18:06 วันที่ 17/08/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 20.44 บาท
SEC MINT 20 Aug 18:06 วันที่ 18/08/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 20.40 บาท
IAA MINT 20 Aug 09:37 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SEC MINT 18 Aug 18:06 วันที่ 14/08/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 20.80 บาท
SEC MINT 18 Aug 18:06 วันที่ 17/08/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 20.44 บาท
SEC MINT 18 Aug 18:06 วันที่ 18/08/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 20.40 บาท
SET MINT 17 Aug 17:03 MINT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W6 (F53-5)
IAA MINT 14 Aug 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SET MINT 13 Aug 17:35 MINT แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
SET MINT 13 Aug 13:38 MINT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET MINT 13 Aug 13:37 MINT สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET MINT 13 Aug 13:36 MINT งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET MINT 05 Aug 18:28 MINT แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6
SEC MINT 05 Aug 18:07 วันที่ 31/07/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 13,648,867 หุ้นที่ราคา 17.50 บาท
SEC MINT 05 Aug 18:07 วันที่ 31/07/2563 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 1,465,123 หุ้นที่ราคา 17.50 บาท
IAA MINT 05 Aug 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SEC MINT 04 Aug 18:07 วันที่ 31/07/2563 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 1,704,348 หุ้นที่ราคา 17.50 บาท
SEC MINT 04 Aug 18:07 วันที่ 31/07/2563 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 504,638 หุ้นที่ราคา 17.50 บาท
SET MINT 04 Aug 07:16 MINT สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7
SET MINT 03 Aug 17:14 TFEX การประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวน Position Limit ของ MINT Futures
SET MINT 03 Aug 08:22 SET หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 4 สิงหาคม 2563
SET MINT 03 Aug 08:22 SET หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 4 สิงหาคม 2563
SET MINT 31 Jul 17:21 MINT แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ MINT-W6 เดือนสิงหาคม 2563 (แก้ไข template)
SET MINT 31 Jul 12:51 MINT แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ MINT-W6 เดือนสิงหาคม 2563
SET MINT 30 Jul 17:01 MINT แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
IAA MINT 24 Jul 14:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SET MINT 20 Jul 12:50 MINT แจ้งการฟื้นตัวทางธุรกิจจากสถานการณ์โรค COVID-19
SET MINT 16 Jul 06:42 THAINVDR ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (MINT-R)(แก้ไข)
SET MINT 14 Jul 21:09 MINT แจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 เนื่องจากการปรับลดราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering จากราคาหุ้นละ 18.90 บาทเป็น 17.50 บาท
SET MINT 14 Jul 17:09 MINT แจ้งการปรับลดราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering จากราคาหุ้นละ 18.90 บาทเป็น 17.50 บาท
IAA MINT 10 Jul 15:07 TRIS. ออกบทวิเคราะห์ : Credit News - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : 10/07/2020
SEC MINT 09 Jul 18:32 วันที่ 08/07/2563 นาย ไบรอัน เจมส์ เดลานี่ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 12,400 หุ้นที่ราคา 1.15 บาท
SEC MINT 09 Jul 18:07 วันที่ 08/07/2020 Mr. Brian james Delaney Saleหุ้น MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT) จำนวน 12,400 หุ้นที่ราคา 1.15 บาท
SET MINT 09 Jul 13:10 MINT แจ้งการเผยแพร่เอกสารการเสนอขายหุ้น Rights Offering บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET MINT 09 Jul 06:44 THAINVDR ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (MINT-R)
SET MINT 08 Jul 06:51 MINT แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิMINT-W7(Record Date)และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิMINT-W7
SEC MINT 03 Jul 18:07 วันที่ 02/07/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 383,000 หุ้นที่ราคา 20.46 บาท
SEC MINT 02 Jul 18:06 วันที่ 01/07/2563 นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 119,722 หุ้นที่ราคา 1.18 บาท
SEC MINT 02 Jul 18:06 วันที่ 02/07/2563 นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 20.85 บาท
SET MINT 30 Jun 17:19 MINT แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563
SEC MINT 29 Jun 18:07 วันที่ 25/06/2563 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 800 หุ้นที่ราคา 20.90 บาท
SEC MINT 29 Jun 18:07 วันที่ 25/06/2563 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 800 หุ้นที่ราคา 20.90 บาท
SEC MINT 26 Jun 18:07 วันที่ 23/06/2563 นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 20.90 บาท
SEC MINT 26 Jun 18:07 วันที่ 25/06/2563 นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 20.50 บาท
SEC MINT 26 Jun 18:07 วันที่ 24/06/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 14,800 หุ้นที่ราคา 21.30 บาท
SEC MINT 26 Jun 18:07 วันที่ 25/06/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 45,100 หุ้นที่ราคา 21.00 บาท
SET MINT 25 Jun 19:17 MINT การปรับสิทธิของ MINT-W6
SET MINT 25 Jun 17:41 TFEX การดำเนินการสำหรับ MINT Futures เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของ MINT ฉบับที่ 2
SEC MINT 24 Jun 20:06 วันที่ 02/06/2563 นาย โกศิน ฉันธิกุล ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 31,000 หุ้นที่ราคา 19.50 บาท
SET MINT 24 Jun 18:41 TFEX การดำเนินการสำหรับ MINT Futures เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของ MINT ฉบับที่ 1.2
IAA MINT 24 Jun 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SET MINT 24 Jun 06:31 MINT แจ้งจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จัดสรรเพื่อการเสนอขายหุ้น Rights Offering ราคาเสนอขายหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
SET MINT 23 Jun 08:29 MINT การออกและเสนอขายหุ้นกู้
SET MINT 19 Jun 18:03 MINT แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET MINT 19 Jun 18:02 MINT มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
IAA MINT 18 Jun 09:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SEC MINT 12 Jun 18:07 วันที่ 09/06/2563 นาย พอล ชาลีส์ เคนนี่ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 129,200 หุ้นที่ราคา 2.00 บาท
SEC MINT 09 Jun 18:32 วันที่ 08/06/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 1,100 หุ้นที่ราคา 22.50 บาท
SEC MINT 09 Jun 18:32 วันที่ 08/06/2563 นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 8,600 หุ้นที่ราคา 23.10 บาท
SET MINT 09 Jun 17:25 MINT แจ้งความคืบหน้าของผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19
SEC MINT 08 Jun 18:06 วันที่ 08/06/2563 นาย โกศิน ฉันธิกุล ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 23.00 บาท
SEC MINT 08 Jun 18:06 วันที่ 04/06/2563 นาย อานิล ธาดานี่ ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 5,000,000 หุ้นที่ราคา 20.82 บาท
SEC MINT 02 Jun 18:06 วันที่ 02/06/2563 นาย โกศิน ฉันธิกุล ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 31,000 หุ้นที่ราคา 19.50 บาท
SET MINT 01 Jun 17:38 MINT แจ้งการจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
SET MINT 29 May 17:07 TFEX การดำเนินการสำหรับ MINT Futures เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของ MINT ฉบับที่ 1.1
SET MINT 29 May 12:59 MINT แจ้งเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET MINT 20 May 19:18 MINT แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
SEC MINT 20 May 18:06 วันที่ 20/05/2563 นาย โกศิน ฉันธิกุล ซื้อหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 57,000 หุ้นที่ราคา 17.50 บาท
SEC MINT 20 May 18:06 วันที่ 20/05/2563 นาย โกศิน ฉันธิกุล ขายหุ้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) จำนวน 1,700 หุ้นที่ราคา 1.67 บาท
SET MINT 19 May 17:26 MINT กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (RO) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และวาระอื่นๆ (แก้ไข)
SET MINT 19 May 17:15 TFEX การดำเนินการสำหรับ MINT Futures เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของ MINT ฉบับที่ 1
IAA MINT 19 May 11:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
IAA MINT 19 May 11:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SET MINT 18 May 21:50 MINT กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (RO) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
IAA MINT 18 May 11:06 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
IAA MINT 18 May 10:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MINT
SET MINT 15 May 21:49 MINT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) แก้ไข
SET MINT 15 May 20:39 MINT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET MINT 15 May 20:39 MINT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET MINT 15 May 20:37 MINT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)