MSC : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#364
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#390
ในสัปดาห์
#561
ในเดือน
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และการบริการที่เกี่ยวข้อง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET MSC 02 Dec 12:35 MSC แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
SET MSC 08 Nov 18:08 MSC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET MSC 08 Nov 18:08 MSC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET MSC 08 Nov 18:03 MSC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET MSC 12 Sep 00:17 VDO Opportunity Day : MSC
SET MSC 30 Aug 17:04 MSC การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
SET MSC 27 Aug 13:02 MSC การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่
SET MSC 09 Aug 12:51 MSC การลาออกจากตำแหน่ง
SET MSC 08 Aug 18:41 MSC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET MSC 08 Aug 18:40 MSC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET MSC 08 Aug 18:38 MSC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)