OCC : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

#318
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#438
ในสัปดาห์
#533
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า และเครื่องดนตรี ภายใต้แบรนด์ชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในท้องตลาด อาทิ Covermark, KMA, KMA Professional, Sungrace, Shiseiso Professional, BSC Hair Care, Guy Laroche, Gunze, Ritmuler

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET OCC 13 Aug 17:11 OCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET OCC 13 Aug 17:11 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET OCC 13 Aug 17:11 OCC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OCC 13 May 17:03 OCC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OCC 13 May 17:02 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET OCC 13 May 17:02 OCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET OCC 07 May 17:04 OCC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET OCC 02 May 12:56 OCC แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ปี 2562
SET OCC 22 Apr 17:17 OCC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET OCC 28 Mar 17:12 OCC วันหยุดประจำปี 2562 (เปลี่ยนแปลง)
SET OCC 18 Mar 17:10 OCC แจ้งเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ปี 2562
SET OCC 06 Mar 13:13 OCC การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข Template)
SET OCC 05 Mar 17:04 OCC การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET OCC 26 Feb 17:09 OCC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET OCC 26 Feb 17:09 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
SET OCC 26 Feb 17:08 OCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561