OCC : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

#521
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#740
ในสัปดาห์
#635
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า และเครื่องดนตรี ภายใต้แบรนด์ชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในท้องตลาด อาทิ Covermark, KMA, KMA Professional, Sungrace, Shiseiso Professional, BSC Hair Care, Guy Laroche, Gunze, Ritmuler

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET OCC 08 Nov 08:58 OCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET OCC 08 Nov 08:58 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET OCC 08 Nov 08:58 OCC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OCC 08 Nov 08:23 OCC การทำรายการเช่าโกดังสินค้ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
SET OCC 13 Aug 17:11 OCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET OCC 13 Aug 17:11 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET OCC 13 Aug 17:11 OCC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OCC 13 May 17:03 OCC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OCC 13 May 17:02 OCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET OCC 13 May 17:02 OCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET OCC 07 May 17:04 OCC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ