OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
105
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
การดำเนินธุรกิจหลักของโอสถสภาแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด และกลุ่มลูกค้า โดยมีกลุ่มธุรกิจหลักประกอบด้วย (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และ (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอม ส่วนธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจการให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (OEM) และธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีการตลาด

หุ้นเด่นในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top