OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

#121
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#104
ในสัปดาห์
#61
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้ ตราสินค้า เช่น เอ็ม-150 ลิโพ เป็นต้น เครื่องดื่มเกลือแร่ และกาแฟพร้อมดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลภายใต้ตราสินค้าเบบี้มายด์ และทเวลฟ์พลัส รวมทั้งธุรกิจให้บริการผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่ายสินค้า

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET OSP 30 Jan 19:27 OSP รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
SET OSP 28 Jan 18:06 OSP การเข้าซื้อกิจการบริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด
IAA OSP 24 Jan 10:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 17 Jan 19:59 OSP การลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท Basecamp Brews Limited
SET OSP 17 Jan 07:51 OSP กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
IAA OSP 15 Jan 09:35 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 07 Jan 18:29 OSP แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย และการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
IAA OSP 17 Dec 11:32 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 16 Dec 11:03 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 06 Dec 16:02 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SEC OSP 18 Nov 18:02 วันที่ 15/11/2562 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 5,000,000 หุ้นที่ราคา 42.34 บาท
IAA OSP 14 Nov 12:03 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 13 Nov 20:38 OSP การลงทุนในบริษัทประกอบกิจการโรงงานผลิตและบริษัทจำหน่ายขวดแก้วในประเทศเมียนมาร์
SET OSP 13 Nov 20:37 OSP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET OSP 13 Nov 20:37 OSP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET OSP 13 Nov 20:37 OSP งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OSP 04 Nov 20:08 OSP การจัดตั้งบริษัทย่อยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
SET OSP 31 Oct 21:50 OSP ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
SET OSP 28 Oct 20:55 OSP การเพิ่มทุน และการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในบริษัท โอสถสภา ลอย เฮง จำกัด
IAA OSP 17 Oct 12:02 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 11 Oct 15:03 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 09 Oct 10:03 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 02 Oct 20:09 OSP การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
SET OSP 26 Sep 19:47 OSP การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
SEC OSP 25 Sep 18:03 วันที่ 24/09/2562 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 21,500 หุ้นที่ราคา 35.50 บาท
SEC OSP 25 Sep 16:03 วันที่ 19/09/2562 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 36.25 บาท
IAA OSP 25 Sep 15:33 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SEC OSP 20 Sep 18:03 วันที่ 19/09/2562 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 36.25 บาท
SEC OSP 13 Sep 18:03 วันที่ 13/09/2562 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 21,500 หุ้นที่ราคา 36.13 บาท
SEC OSP 12 Sep 18:03 วันที่ 12/09/2562 นาง วรรณิภา ภักดีบุตร ซื้อหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 5,500 หุ้นที่ราคา 36.50 บาท
IAA OSP 12 Sep 11:03 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 09 Sep 16:03 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
IAA OSP 03 Sep 10:03 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SEC OSP 26 Aug 18:03 วันที่ 26/08/2562 นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 36.50 บาท
SEC OSP 20 Aug 18:03 วันที่ 16/08/2562 นาย ร็อบ แรนเดอร์ส ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 95,000 หุ้นที่ราคา 36.75 บาท
SEC OSP 20 Aug 18:03 วันที่ 20/08/2562 นาย สมประสงค์ บุญยะชัย ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 36.75 บาท
SEC OSP 19 Aug 18:03 วันที่ 16/08/2562 นาย สมประสงค์ บุญยะชัย ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 60,000 หุ้นที่ราคา 36.25 บาท
SEC OSP 19 Aug 18:03 วันที่ 19/08/2562 นาย สมประสงค์ บุญยะชัย ขายหุ้น โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 37.00 บาท
IAA OSP 15 Aug 14:03 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) - OSP
SET OSP 14 Aug 20:20 OSP การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET OSP 14 Aug 20:19 OSP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET OSP 14 Aug 20:19 OSP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET OSP 14 Aug 20:18 OSP งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OSP 08 Aug 17:55 OSP การเข้าซื้อกิจการบริษัท เอเชีย เวนดิ้ง แมชชีน โอเปอร์เรชั่น จำกัด