PDJ : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

#300
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#248
ในสัปดาห์
#236
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
Pranda Group ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 17 Jan 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 63 08:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 16 Jan 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 63 08:30 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 15 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 63 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 14 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 63 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 13 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 63 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
HOI PDJ 10 Jan 11:05 ตลท.เตือนนลท. 14ม.ค.63 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PDJ-W3 วัน/เวลา: 10 ม.ค. 2563 / 09:36:39 ที่มา: HOI
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 10 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 63 08:23 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18
SET PDJ 10 Jan 08:48 SET วันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PDJ-W3
SET PDJ 10 Jan 08:48 SET วันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PDJ-W3
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 09 Jan 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 9 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 63 08:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18 ก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 08 Jan 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 63 08:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18 ก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 07 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 63 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18 ก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 06 Jan 08:47 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 63 08:06 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18 ก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 03 Jan 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ม.ค. 2563 3 ม.ค. 63 08:28 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18 ก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 02 Jan 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ม.ค. 2563 2 ม.ค. 63 08:21 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 18
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 30 Dec 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค. 62 08:09 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 27 Dec 09:34 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 62 08:40 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
SET PDJ 26 Dec 12:43 PDJ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทย่อย
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 26 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 62 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
SET PDJ 26 Dec 08:44 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ PDJ-W3
SET PDJ 26 Dec 08:44 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ PDJ-W3
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 25 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 62 08:16 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 24 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 62 08:27 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 23 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 62 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 20 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 62 08:30 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 19 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 62 08:26 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 18 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 62 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 17 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 62 08:20 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 16 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 62 08:28 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 21 ม.ค.2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 8:35 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้อง หลั
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 13 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 62 08:31 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
SET PDJ 12 Dec 17:08 PDJ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PDJ-W3 (แก้ไข Template)
SET PDJ 12 Dec 08:31 PDJ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PDJ-W3
HOI PDJ 27 Nov 19:02 PDJ คาดปี63 พลิกฟื้นผลงานสู่กำไร พร้อมตั้งเป้ากวาดรายได้จาก พรีมาร์ โกลด์ แตะ 2 พันลบ.ภายในปี65 ก่อนดันเข้าตลาดหุ้น วัน/เวลา: 27 พ.ย. 2562 / 17:42:15 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PDJ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 27 Nov 19:01 PDJ คาดผลประกอบการปี 63 พลิกกำไร จากปีนี้คาดขาดทุน หลังไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว-ใช้กำลัง... 27 พ.ย. 62 18:19 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและบร
HOI PDJ 27 Nov 18:02 --PDJ คาดปี63 พลิกฟื้นผลงานสู่กำไร พร้อมตั้งเป้ากวาดรายได้จาก พรีมาร์ โกลด แตะ 2 พันลบ.ภายในปี65 ก่อนดันเข้าตลาดหุ้น วัน/เวลา: 27 พ.ย. 2562 / 16:53:28 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PDJ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 25 Nov 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 62 08:19 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562 25 พ
SET PDJ 22 Nov 09:39 SET หุ้นเพิ่มทุนของ PDJ เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
SET PDJ 22 Nov 09:39 SET หุ้นเพิ่มทุนของ PDJ เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
SET PDJ 20 Nov 12:46 PDJ แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับการออกหุ้นเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นกู้ และ หุ้นที่ออกดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period)
SET PDJ 15 Nov 08:51 PDJ แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
HOI PDJ 13 Nov 10:02 PDJเผยงบรวมQ3/62ขาดทุน5.5ลบ.เทียบกับปีก่อน ขาดทุน44.68ลบ. วัน/เวลา: 13 พ.ย. 2562 / 08:43:17 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PDJ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 13 Nov 10:01 PDJ และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 5.51 ลบ. 13 พ.ย. 62 09:03 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันย
SET PDJ 13 Nov 08:58 PDJ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET PDJ 13 Nov 07:31 PDJ สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET PDJ 13 Nov 07:24 PDJ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PDJ 29 Oct 17:06 PDJ แจ้งวันหยุดที่ไม่ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
THAIVI PDJ 09 Oct 23:59 PDJ พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 02 Oct 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ต.ค. 2562
HOI PDJ 01 Oct 10:02 ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุน PDJ เข้าเทรด 2ต.ค. วัน/เวลา: 1 ต.ค. 2562 / 08:52:20 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PDJ
SET PDJ 01 Oct 08:47 SET หุ้นเพิ่มทุนของ PDJ เริ่มซื้อขายวันที่ 2 ตุลาคม 2562
SET PDJ 01 Oct 08:47 SET หุ้นเพิ่มทุนของ PDJ เริ่มซื้อขายวันที่ 2 ตุลาคม 2562
SET PDJ 30 Sep 13:13 PDJ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า
SET PDJ 27 Sep 12:41 PDJ แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับการออกหุ้นเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นกู้ และ หุ้นที่ออกดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period)
THAIVI PDJ 21 Sep 23:59 PDJ พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET PDJ 19 Sep 17:17 PDJ แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
THAIVI PDJ 15 Sep 23:59 PDJ พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET PDJ 13 Sep 00:18 VDO Opportunity Day : PDJ
THAIVI PDJ 12 Sep 23:59 PDJ พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
ThaiPR.net PDJ 23 Aug 17:01 ภาพข่าว: “PDJ” ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเยี่ยม”
THAIVI PDJ 19 Aug 23:59 PDJ พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET PDJ 16 Aug 18:08 PDJ แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PDJ-WB (F53-5) (แก้ไข)
SEC PDJ 16 Aug 18:03 วันที่ 15/08/2562 นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์ ซื้อหุ้น แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) จำนวน 180,000 หุ้นที่ราคา 1.49 บาท
S2T PDJ 16 Aug 10:03 หุ้นเด็ด "DBS VICKERS SECURITIES" GJS-GEL-TNP-TRC-PDJ-KIAT-U
SET PDJ 15 Aug 09:13 PDJ แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PDJ-WB (F53-5) (แก้ไข)
SET PDJ 15 Aug 08:52 PDJ แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PDJ-WB (F53-5)
THAIVI PDJ 14 Aug 23:59 PDJ พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
FACEBOOK PDJ 14 Aug 17:24 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q2/62 — ERWPF SISB TNP DIF PPF SE 2S ETE TNDT YCI POMPUI IT SEAFCO MDX TCOAT TMD ACC SPG MNRF TVI LANNA NSI MNIT NWR BKKCP MIPF ARROW FPI ASIMAR BJCHI PPS CMC TFFIF XO CPL JCKH
HOI PDJ 14 Aug 10:32 PDJ เผยงบรวมQ2/62 ขาดทุน 209.73 ลบ. เทียบกับQ2/61 กำไร 268.86 ลบ. วัน/เวลา: 14 ส.ค. 2562 / 09:23:42 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: PDJ
SET PDJ 14 Aug 08:26 PDJ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PDJ 14 Aug 08:24 PDJ สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PDJ 14 Aug 08:20 PDJ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
EFIN PDJ 01 Aug 11:10 เปิดโผ 201 หุ้น CG ดีเด่น ของสมาคมบลจ.
HOI PDJ 22 Jul 10:05 ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุน PDJ เริ่มซื้อขาย 23ก.ค. วัน/เวลา: 22 ก.ค. 2562 / 08:44:24 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PDJ
SET PDJ 22 Jul 08:14 SET หุ้นเพิ่มทุนของ PDJ เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
SET PDJ 22 Jul 08:14 SET หุ้นเพิ่มทุนของ PDJ เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
EFIN PDJ 19 Jul 09:37 สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
EFIN PDJ 18 Jul 18:07 PDJ มั่นใจผลงานครึ่งหลังแจ่ม รับออเดอร์จีนทะลักหนีเทรดวอร์
SET PDJ 18 Jul 17:06 PDJ แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับการออกหุ้นเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นกู้ และ หุ้นที่ออกดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period)
SEC PDJ 11 Jul 17:38 วันที่ 10/07/2562 นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์ ซื้อหุ้น แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 1.61 บาท
SET PDJ 11 Jul 13:03 PDJ แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) PDJ 05 Jul 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 5 ก.ค. 2562
HOI PDJ 04 Jul 09:35 ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุน PDJ เข้าเทรด5ก.ค. วัน/เวลา: 4 ก.ค. 2562 / 08:26:40 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: PDJ
SET PDJ 04 Jul 08:20 SET หุ้นเพิ่มทุนของ PDJ เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
SET PDJ 04 Jul 08:20 SET หุ้นเพิ่มทุนของ PDJ เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2562