Favorite UnFavorite Please Login

PPS : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
25
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / MAI
เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน

หุ้นเด่นในหมวดMAI

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top