PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

#640
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#2
ในสัปดาห์
#5
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA PTTEP 22 Mar 16:05 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 22 Mar 15:08 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 22 Mar 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 22 Mar 10:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 22 Mar 10:05 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 21 Mar 18:16 PTTEP การลงทุนในโครงการสำรวจปิโตรเลียม PM407 และ PM415 ในประเทศมาเลเซีย
SET PTTEP 21 Mar 18:16 PTTEP การเข้าซื้อบริษัทในเครือ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย
SET PTTEP 21 Mar 00:16 VDO Opportunity Day : PTTEP
SET PTTEP 19 Mar 12:54 PTTEP การเริ่มพัฒนาโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจีเรีย
SET PTTEP 08 Mar 09:13 PTTEP ผลการเจาะหลุม Orchid-1 ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
SET PTTEP 28 Feb 18:04 PTTEP กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
SET PTTEP 27 Feb 17:09 PTTEP การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า
SET PTTEP 25 Feb 19:35 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไข)
SET PTTEP 25 Feb 12:30 PTTEP การลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61
SET PTTEP 20 Feb 20:14 PTTEP ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET PTTEP 20 Feb 19:54 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET PTTEP 20 Feb 19:52 PTTEP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET PTTEP 20 Feb 19:50 PTTEP งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET PTTEP 20 Feb 19:49 PTTEP งบการเงินฉบับตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม
SET PTTEP 15 Feb 09:04 PTTEP การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท APICO LLC ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อม
SET PTTEP 14 Feb 00:14 VDO Opportunity Day : PTTEP
IAA PTTEP 11 Feb 17:13 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 05 Feb 10:45 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 31 Jan 14:12 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 31 Jan 11:46 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 31 Jan 11:46 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 31 Jan 10:40 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 31 Jan 09:48 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 30 Jan 18:34 PTTEP การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET PTTEP 30 Jan 13:01 PTTEP การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
SET PTTEP 30 Jan 13:00 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET PTTEP 30 Jan 12:59 PTTEP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET PTTEP 30 Jan 12:58 PTTEP งบการเงินรายปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
SET PTTEP 30 Jan 12:55 PTTEP งบการเงินฉบับก่อนตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561
SET PTTEP 14 Jan 08:38 PTTEP ผลการประมูลแปลงสำรวจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
IAA PTTEP 10 Jan 14:07 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 08 Jan 11:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SEC PTTEP 03 Jan 18:38 วันที่ 28/12/2561 นาง นาถฤดี โฆสิตาภัย ซื้อหุ้น ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 113.50 บาท
SEC PTTEP 03 Jan 18:38 วันที่ 28/12/2561 นาง นาถฤดี โฆสิตาภัย ซื้อหุ้น ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 113.50 บาท
SET PTTEP 03 Jan 08:33 PTTEP การหยุดการผลิตชั่วคราวในโครงการบงกช จากสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก" ในอ่าวไทย
SEC PTTEP 02 Jan 18:38 วันที่ 26/12/2561 นาย พงศธร ทวีสิน ซื้อหุ้น ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 112.50 บาท
IAA PTTEP 02 Jan 10:10 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 20 Dec 17:06 PTTEP การต่อสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง ปตท.สผ. กับ ปตท.
IAA PTTEP 19 Dec 09:40 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 18 Dec 12:35 PTTEP แผนการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2562 - 2566)
IAA PTTEP 14 Dec 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 14 Dec 10:39 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 14 Dec 10:09 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 14 Dec 09:39 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 13 Dec 13:33 PTTEP การได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61
SET PTTEP 07 Dec 17:07 PTTEP แจ้งการเปลี่ยนแปลงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
SET PTTEP 03 Dec 13:23 PTTEP การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTTEP 20 Nov 00:13 VDO Opportunity Day : PTTEP
IAA PTTEP 19 Nov 10:39 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 09 Nov 17:04 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET PTTEP 09 Nov 17:04 PTTEP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET PTTEP 09 Nov 17:03 PTTEP งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PTTEP 09 Nov 17:03 PTTEP งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2561
SET PTTEP 29 Oct 17:10 PTTEP การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTTEP 29 Oct 17:10 PTTEP กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
SET PTTEP 26 Oct 17:22 PTTEP การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET PTTEP 26 Oct 17:22 PTTEP การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
IAA PTTEP 26 Oct 13:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 26 Oct 10:37 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 26 Oct 10:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 26 Oct 10:37 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 26 Oct 10:37 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 26 Oct 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 26 Oct 09:37 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 25 Oct 12:58 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET PTTEP 25 Oct 12:58 PTTEP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET PTTEP 25 Oct 12:57 PTTEP งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
SET PTTEP 25 Oct 12:57 PTTEP งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
IAA PTTEP 10 Oct 08:38 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 09 Oct 15:09 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 09 Oct 11:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SEC PTTEP 03 Oct 17:36 วันที่ 28/09/2561 นาย วรานนท์ หล้าพระบาง ขายหุ้น ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP) จำนวน 34,700 หุ้นที่ราคา 155.00 บาท
SET PTTEP 03 Oct 17:24 PTTEP การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
SEC PTTEP 27 Sep 18:06 วันที่ 27/09/2561 นาย กนก อินทรวิจิตร ขายหุ้น ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 154.40 บาท
SET PTTEP 25 Sep 13:07 PTTEP แจ้งการเปลี่ยนแปลงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
IAA PTTEP 25 Sep 09:08 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 21 Sep 18:19 PTTEP การจัดตั้งบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด
SET PTTEP 19 Sep 17:16 PTTEP การจัดตั้งบริษัท PTTEP MENA Limited
SET PTTEP 17 Sep 17:38 PTTEP แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
SET PTTEP 14 Sep 08:44 PTTEP ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
SET PTTEP 12 Sep 17:06 PTTEP การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
IAA PTTEP 27 Aug 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 23 Aug 00:12 VDO Opportunity Day : PTTEP
IAA PTTEP 16 Aug 11:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 16 Aug 09:07 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 09 Aug 18:43 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET PTTEP 09 Aug 18:43 PTTEP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PTTEP 09 Aug 18:42 PTTEP งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PTTEP 09 Aug 18:41 PTTEP งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2561
SET PTTEP 02 Aug 18:41 PTTEP การเลือกตั้งกรรมการ (แก้ไข)
SET PTTEP 01 Aug 12:30 PTTEP การเลือกตั้งกรรมการ
IAA PTTEP 31 Jul 14:09 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 31 Jul 10:38 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 31 Jul 10:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 31 Jul 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP