PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

#64
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#52
ในสัปดาห์
#6
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA PTTEP 20 Aug 13:33 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 09 Aug 18:07 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PTTEP 09 Aug 18:07 PTTEP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PTTEP 09 Aug 18:07 PTTEP งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PTTEP 09 Aug 18:06 PTTEP งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562
SET PTTEP 09 Aug 00:13 VDO Opportunity Day : PTTEP
IAA PTTEP 02 Aug 16:11 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 31 Jul 13:05 PTTEP การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท APICO LLC ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อม
IAA PTTEP 30 Jul 11:40 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 30 Jul 11:40 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 30 Jul 10:10 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 30 Jul 09:28 PTTEP การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 (แก้ไข)
SET PTTEP 26 Jul 18:56 PTTEP การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
SET PTTEP 26 Jul 18:55 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PTTEP 26 Jul 18:55 PTTEP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PTTEP 26 Jul 18:55 PTTEP งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
SET PTTEP 26 Jul 18:54 PTTEP งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
SET PTTEP 26 Jul 17:07 PTTEP การเลือกตั้งกรรมการ
IAA PTTEP 15 Jul 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 15 Jul 09:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 12 Jul 07:01 PTTEP การทบทวนแผนการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2562 - 2566)
SET PTTEP 10 Jul 18:02 PTTEP ความสำเร็จในการเข้าซื้อบริษัทในเครือ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย
IAA PTTEP 09 Jul 15:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 08 Jul 13:23 PTTEP การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
IAA PTTEP 05 Jul 08:52 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 02 Jul 09:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 27 Jun 08:50 PTTEP การค้นพบก๊าซธรรมชาติ นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
IAA PTTEP 21 Jun 13:39 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 20 Jun 08:37 PTTEP การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 15,000 ล้านบาท ของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
SET PTTEP 19 Jun 07:25 PTTEP การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน
IAA PTTEP 18 Jun 09:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 17 Jun 17:33 PTTEP การเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V.
IAA PTTEP 17 Jun 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 17 Jun 10:08 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 06 Jun 00:14 VDO Opportunity Day : PTTEP
SET PTTEP 28 May 18:07 PTTEP กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
SEC PTTEP 23 May 17:38 วันที่ 23/05/2562 นาย วุฒิพล ท้วมภูมิงาม ขายหุ้น ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP) จำนวน 23,000 หุ้นที่ราคา 130.00 บาท
SET PTTEP 14 May 00:15 VDO Opportunity Day : PTTEP
IAA PTTEP 13 May 10:35 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 10 May 17:15 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET PTTEP 10 May 17:13 PTTEP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET PTTEP 10 May 17:12 PTTEP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PTTEP 10 May 17:11 PTTEP งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
SEC PTTEP 01 May 17:37 วันที่ 09/04/2562 นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ ขายหุ้น ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP) จำนวน 20,800 หุ้นที่ราคา 129.50 บาท
SEC PTTEP 30 Apr 17:38 วันที่ 09/04/2562 นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ ขายหุ้น ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP) จำนวน 20,800 หุ้นที่ราคา 129.50 บาท
IAA PTTEP 30 Apr 15:09 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 26 Apr 13:22 PTTEP การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
SET PTTEP 26 Apr 13:22 PTTEP การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
IAA PTTEP 26 Apr 10:39 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 26 Apr 10:05 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 25 Apr 18:11 PTTEP การทำสัญญาเช่าที่ดินวังจันทร์ วัลเลย์ ระหว่าง ปตท.สผ. กับ ปตท.
SET PTTEP 25 Apr 12:57 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET PTTEP 25 Apr 12:56 PTTEP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET PTTEP 25 Apr 12:55 PTTEP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
SET PTTEP 25 Apr 12:54 PTTEP งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไครมาสที่ 1 ปี 2562
IAA PTTEP 18 Apr 10:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 10 Apr 17:36 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 10 Apr 09:38 ASP. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 04 Apr 14:08 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 01 Apr 13:20 PTTEP การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTTEP 01 Apr 12:31 PTTEP การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
IAA PTTEP 01 Apr 10:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 29 Mar 19:50 PTTEP มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
IAA PTTEP 22 Mar 16:05 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 22 Mar 15:08 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 22 Mar 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 22 Mar 10:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 22 Mar 10:05 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
SET PTTEP 21 Mar 18:16 PTTEP การลงทุนในโครงการสำรวจปิโตรเลียม PM407 และ PM415 ในประเทศมาเลเซีย
SET PTTEP 21 Mar 18:16 PTTEP การเข้าซื้อบริษัทในเครือ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย
SET PTTEP 21 Mar 00:16 VDO Opportunity Day : PTTEP
SET PTTEP 19 Mar 12:54 PTTEP การเริ่มพัฒนาโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจีเรีย
SET PTTEP 08 Mar 09:13 PTTEP ผลการเจาะหลุม Orchid-1 ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
SET PTTEP 28 Feb 18:04 PTTEP กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
SET PTTEP 27 Feb 17:09 PTTEP การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า
SET PTTEP 25 Feb 19:35 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไข)
SET PTTEP 25 Feb 12:30 PTTEP การลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61
SET PTTEP 20 Feb 20:14 PTTEP ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET PTTEP 20 Feb 19:54 PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET PTTEP 20 Feb 19:52 PTTEP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET PTTEP 20 Feb 19:50 PTTEP งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET PTTEP 20 Feb 19:49 PTTEP งบการเงินฉบับตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม
SET PTTEP 15 Feb 09:04 PTTEP การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท APICO LLC ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อม
SET PTTEP 14 Feb 00:14 VDO Opportunity Day : PTTEP
IAA PTTEP 11 Feb 17:13 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
IAA PTTEP 05 Feb 10:45 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP