QHOP : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้

#612
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#696
ในสัปดาห์
#704
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET QHOP 21 Jul 12:55 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563
SET QHOP 23 Jun 17:01 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
SET QHOP 28 May 17:01 QHOP แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) ประจำปี 2563
SET QHOP 25 May 17:06 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 30 เมษายน 2563
SET QHOP 25 May 12:31 QHOP รายงานสรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563
SET QHOP 14 May 17:02 QHOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563(แก้ไข Template)
SET QHOP 14 May 17:02 QHOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไขประเภทรายงาน)
GAPfocus QHOP 14 May 17:02 QHOP แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2020 บริษัทมีกำไรลดลง -67% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET QHOP 14 May 13:44 QHOP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET QHOP 14 May 13:30 QHOP ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET QHOP 14 May 13:30 QHOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
GAPfocus QHOP 14 May 13:30 QHOP แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2020 บริษัทมีกำไรลดลง -67% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET QHOP 11 May 17:02 QHOP แจ้งผลการพิจารณาของผู้ดูแลผลประโยชน์ เรื่อง การเข้าทำสัญญาระหว่างกองทุน QHOP กับบูเลอวาร์ด โฮเต็ลอันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมติไม่คัดค้านการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่
SET QHOP 24 Apr 12:39 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET QHOP 16 Apr 17:08 QHOP แจ้งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
S2T QHOP 08 Apr 09:37 อึ้ง!ผู้ถือหน่วย QHOP อาจไม่ได้รับปันผล เหตุ"บูเลอวาร์ด"ไม่ส... 4
HOI QHOP 07 Apr 21:32 QHOP หยุดประกอบกิจการโรงแรมของบริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด ชั่วคราว หลัง COVID-19 ระบาด วัน/เวลา: 7 เม.ย. 2563 / 20:24:32 ที่มา: HOI
SET QHOP 07 Apr 19:19 QHOP การหยุดประกอบกิจการโรงแรมของบริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด เป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
SET QHOP 01 Apr 07:55 QHOP การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)
SET QHOP 01 Apr 07:54 QHOP แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) ครั้งที่ 1/2563
SET QHOP 20 Mar 17:00 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
SET QHOP 16 Mar 17:48 QHOP การให้ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ของการขอมติ ของกองทุน QHOP
SET QHOP 06 Mar 17:03 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ QHOP
SET QHOP 06 Mar 17:03 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ QHOP
SET QHOP 05 Mar 17:27 QHOP ผลการจดทะเบียนลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 10 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)
SET QHOP 03 Mar 17:23 QHOP แจ้งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 24 Feb 14:04 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 24 ก.พ.63 24 ก.พ. 63 13:14 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งรวบรวมข้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 24 Feb 09:31 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 63 08:45 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นปันผลจากกำไรสุทธิ งวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลัก
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 20 Feb 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 63 08:24 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 22 พ.ค. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 17:04 น.) และขอแก้ไ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 19 Feb 09:31 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 63 08:43 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มกราค
SET QHOP 18 Feb 17:06 QHOP ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET QHOP 18 Feb 17:06 QHOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
GAPfocus QHOP 18 Feb 17:06 QHOP แจ้งผลประกอบการงวดปี 2019 บริษัทมีกำไรลดลง -56% จากปีก่อน
SET QHOP 18 Feb 17:06 QHOP งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 18 Feb 09:04 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 18 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 63 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ธันวา
SET QHOP 17 Feb 17:32 QHOP แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการลงมติเวียนของกองทุน QHOP ครั้งที่ 1/2563
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 17 Feb 14:31 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 17 ก.พ.63 17 ก.พ. 63 13:24 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งรวบรวมข้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 17 Feb 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 63 08:44 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 26 ก.พ. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 12:42 น.) โดยเนื้อห
SET QHOP 14 Feb 17:29 QHOP แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 25 และวันปิดสมุดทะเบียน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
SET QHOP 04 Feb 17:05 QHOP แจ้งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 29 Jan 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 29 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 63 08:07 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 28 Jan 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 63 08:24 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 27 Jan 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 63 08:06 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 24 Jan 09:04 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 63 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
SET QHOP 23 Jan 13:12 QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 23 Jan 09:04 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 63 08:19 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 22 Jan 09:04 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 63 08:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 21 Jan 09:04 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 63 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) QHOP 20 Jan 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 63 08:18 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค. 1