SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
62
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
สินค้าอุตสาหกรรม / บรรจุภัณฑ์
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (ซึ่งมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ และสายธุรกิจรีไซเคิล

หุ้นเด่นในหมวดบรรจุภัณฑ์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top