Favorite UnFavorite Please Login

SCM : บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

2
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
38
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
บริการ / พาณิชย์
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบเครือข่าย หรือ Multi-level Marketing (MLM) โดยแบ่งได้เป็น 3 ธุรกิจหลักได้แก่ (1) ธุรกิจเครื่อข่ายเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศและต่างประเทศ (2) ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและรับจัดงานสัมมนา และ (3) ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และโรงงานผลิตสินค้า

หุ้นเด่นในหมวดพาณิชย์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top