SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#113
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#107
ในสัปดาห์
#121
ในเดือน
เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC SMT 01 Oct 18:08 วันที่ 22/09/2563 นาย นริศ จันทร์แดง ขายหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 3.10 บาท
SET SMT 25 Sep 17:44 SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SEC SMT 24 Sep 18:07 วันที่ 22/09/2563 นาย วิรัตน์ ผูกไทย ขายหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 3.00 บาท
SEC SMT 14 Sep 18:06 วันที่ 11/09/2563 นาย นริศ จันทร์แดง ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 2.53 บาท
SEC SMT 10 Sep 18:06 วันที่ 09/09/2563 นาย นริศ จันทร์แดง ขายหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 180,000 หุ้นที่ราคา 2.80 บาท
SEC SMT 04 Sep 18:06 วันที่ 03/09/2563 นาย นริศ จันทร์แดง ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 2.55 บาท
SEC SMT 26 Aug 18:06 วันที่ 25/08/2563 นาย นริศ จันทร์แดง ขายหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 2.80 บาท
SET SMT 07 Aug 12:42 SMT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข)
IAA SMT 07 Aug 11:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - SMT
SET SMT 07 Aug 08:19 SMT งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
SET SMT 06 Aug 18:03 SMT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET SMT 06 Aug 18:03 SMT งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET SMT 06 Aug 18:03 SMT สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET SMT 30 Jul 18:17 SMT มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SMT 17 Jun 08:35 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SMT เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน 2563
SET SMT 17 Jun 08:35 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SMT เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน 2563
SEC SMT 12 Jun 18:07 วันที่ 15/05/2563 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 4,500,000 หุ้นที่ราคา 0.93 บาท
SEC SMT 12 Jun 18:07 วันที่ 05/06/2563 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 4,500,000 หุ้นที่ราคา 1.20 บาท
SEC SMT 11 Jun 18:06 วันที่ 11/06/2563 นาย วิรัตน์ ผูกไทย ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 1.13 บาท
SET SMT 11 Jun 17:39 SMT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W2 (F53-5) (แก้ไข)
SEC SMT 10 Jun 18:06 วันที่ 15/05/2563 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 45,000,000 หุ้นที่ราคา 0.93 บาท
SEC SMT 10 Jun 18:06 วันที่ 05/06/2563 นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 4,500,000 หุ้นที่ราคา 1.20 บาท
SET SMT 10 Jun 12:42 SMT อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
SET SMT 10 Jun 08:50 SMT อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET SMT 10 Jun 08:49 SMT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W2 (F53-5)
SEC SMT 09 Jun 18:32 วันที่ 08/06/2563 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 5,000,000 หุ้นที่ราคา 1.18 บาท
SEC SMT 01 Jun 18:06 วันที่ 27/05/2563 นาย วิรัตน์ ผูกไทย ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 1.13 บาท
SET SMT 29 May 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
SEC SMT 28 May 18:06 วันที่ 27/05/2563 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 5,000,000 หุ้นที่ราคา 1.17 บาท
SEC SMT 15 May 18:06 วันที่ 14/05/2563 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 0.90 บาท
SEC SMT 15 May 18:06 วันที่ 14/05/2563 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล ขายหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 0.89 บาท
SEC SMT 13 May 18:07 วันที่ 13/05/2563 นาย วิรัตน์ ผูกไทย ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 0.92 บาท
SET SMT 07 May 17:55 SMT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
SET SMT 07 May 17:24 SMT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET SMT 07 May 17:23 SMT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET SMT 07 May 17:23 SMT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET SMT 30 Apr 08:36 SET 30 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SMT-W2
SET SMT 30 Apr 08:36 SET 30 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SMT-W2
SET SMT 29 Apr 08:32 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SMT-W2
SET SMT 29 Apr 08:32 SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SMT-W2
SET SMT 27 Apr 17:10 SMT กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SMT-W2
SET SMT 16 Apr 18:23 SMT แต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
SEC SMT 08 Apr 18:06 วันที่ 07/04/2563 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 0.82 บาท
SEC SMT 08 Apr 18:06 วันที่ 07/04/2563 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล ขายหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 0.82 บาท
SET SMT 08 Apr 08:54 SMT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W2 (F53-5)
SET SMT 27 Mar 13:25 SMT เลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 (แก้ไข template)
SET SMT 26 Mar 17:01 SMT เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
SEC SMT 18 Mar 18:06 วันที่ 11/03/2563 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล ซื้อหุ้น สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) จำนวน 1,200 หุ้นที่ราคา 0.86 บาท
SET SMT 16 Mar 13:17 SMT กำหนดการใช้สิทธิของ SMT-W2