SNP : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

#273
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#261
ในสัปดาห์
#449
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 1) ร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในประเทศ 2) ร้านอาหาร ในต่างประเทศ 3) ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ผ่านสาขาร้านอาหารและเบเกอรี่ และซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ 4)ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน และบริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ปฏิทินหลักทรัพย์

26Aug 2019 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SNP 09 Aug 08:23 SNP จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET SNP 09 Aug 08:22 SNP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SNP 09 Aug 08:22 SNP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SNP 09 Aug 08:21 SNP งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC SNP 30 May 18:06 วันที่ 30/05/2562 นาย ขจรเดช ไรวา โอนหุ้น เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNP) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา - บาท
SET SNP 22 May 13:06 SNP แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
SET SNP 14 May 08:14 SNP ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SNP 14 May 08:12 SNP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SNP 14 May 08:12 SNP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SNP 26 Apr 17:05 SNP มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SNP 29 Mar 17:34 SNP แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหาร
SET SNP 27 Mar 12:48 SNP การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท
SET SNP 15 Mar 12:31 SNP แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
SET SNP 06 Mar 17:07 SNP แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
SET SNP 28 Feb 08:38 SNP การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
SET SNP 28 Feb 08:38 SNP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET SNP 28 Feb 08:37 SNP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SNP 28 Feb 08:37 SNP งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SNP 27 Feb 17:48 SNP แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระทดแทน