SSTRT : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

#707
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#391
ในสัปดาห์
#315
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
THAIVI SSTRT 17 Sep 23:59 SSTRT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SSTRT 17 Sep 18:10 SSTRT แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ครั้งที่ 1/2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 13 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 12 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 11 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 10 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 09 Sep 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 9 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 06 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 05 Sep 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 5 ก.ย. 2562
SET SSTRT 04 Sep 12:39 SSTPF รายงานความเห็น IFA กรณีการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF เป็นกองทรัสต์ SSTRT
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 04 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 03 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 02 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2562
SET SSTRT 30 Aug 18:14 SSTRT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
SET SSTRT 30 Aug 18:12 SSTRT ความเห็น IFA เกี่ยวกับการพิจารณารองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTPF เป็น กองทรัสต์ SSTRT
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 30 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 29 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 28 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 27 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2562
SET SSTRT 26 Aug 18:16 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) (แก้ไขสถานที่ประชุม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 26 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 23 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 22 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 21 Aug 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 20 Aug 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SSTRT 19 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2562
THAIVI SSTRT 16 Aug 23:59 SSTRT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SSTRT 16 Aug 17:31 SSTRT ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ("SSTRT")
SET SSTRT 16 Aug 17:15 SSTRT แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
SET SSTRT 14 Aug 18:13 SSTRT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SSTRT 14 Aug 13:19 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) (แก้ไข Template)
FACEBOOK SSTRT 14 Aug 01:27 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q2/62 — AJA ASAP DOD GRAMMY EMC PRINC PRG B APCO RJH EKH BSM SAUCE SIAM CHAYO CMAN TRUBB PLAT GENCO QH FORTH TEAM SSTRT PTG CPH RS TSI S11 T CTARAF NCL TACC TNPF MNIT2 WINNER H
FACEBOOK SSTRT 14 Aug 01:16 @หุ้นปันผล : สดจาก SET Q2/62 — AJA ASAP DOD GRAMMY EMC PRINC PRG B APCO RJH EKH BSM SAUCE SIAM CHAYO CMAN TRUBB PLAT GENCO QH FORTH TEAM SSTRT PTG CPH RS TSI S11 T CTARAF NCL TACC TNPF MNIT2 WINNER H
THAIVI SSTRT 13 Aug 23:59 SSTRT พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SSTRT 13 Aug 20:41 SST รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ต่ออายุสัญญาเช่า) และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SSTRT
SET SSTRT 13 Aug 20:34 SSTRT แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT)
SET SSTRT 13 Aug 19:49 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
SET SSTRT 13 Aug 19:49 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET SSTRT 13 Aug 19:48 SSTRT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SSTRT 12 Jul 17:07 SSTRT แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
THAIVI SSTRT 14 May 23:59 SSTRT พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI SSTRT 14 May 20:05 SSTRT เผยงบเฉพาะกิจการ ไตรมาส 1/62 กำไร 10.97 ลบ. เทียบกับปีก่อน กำไร 10.82 ลบ. วัน/เวลา: 14 พ.ค. 2562 / 18:56:10 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: SSTRT
SET SSTRT 14 May 18:29 SSTRT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
SET SSTRT 14 May 18:28 SSTRT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SSTRT 14 May 18:27 SSTRT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET SSTRT 24 Apr 18:39 SSTRT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562