TC : บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#336
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#551
ในสัปดาห์
#585
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและซอง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ1)กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Regular Tuna Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาทูน่าในน้ำแร่ ปลาทูน่าในน้ำเกลือ ปลาทูน่าในน้ำมัน2)กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมทานบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Ready-To-Serve Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ปลาทูน่าแปรรูปพร้อมทาน ปลาแซลมอนแปรรูปพร้อมทาน3)กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบปลาซาร์ดีน อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบปลาทูน่า และ อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบเครื่องในสัตว์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
THAIVI TC 28 Jul 23:59 TC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI TC 20 Jul 23:59 TC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI TC 13 Jul 23:59 TC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI TC 16 Jun 23:59 TC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI TC 28 May 23:59 TC พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TC 14 May 18:04 หุ้น-การเงิน TC และบ.ย่อย ไตรมาส 1/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 99.05 ลบ. 17:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 1 ส
SET TC 14 May 17:19 TC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET TC 14 May 17:19 TC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
GAPfocus TC 14 May 17:19 TC แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2020 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 40% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET TC 14 May 17:11 TC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET TC 05 May 17:18 TC การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET TC 29 Apr 17:16 TC แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET TC 25 Mar 17:06 TC แจ้งยกเลิกวันหยุดวันที่ 13-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
SET TC 24 Mar 17:06 TC การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์บริษัท
SET TC 16 Mar 17:12 TC แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
THAIVI TC 11 Mar 23:59 TC พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TC 27 Feb 19:31 หุ้น-การเงิน TC ปันผลในอัตรา 0.12 บ./หุ้น XD 08 พ.ค. 27 ก.พ. 63 18:29 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2563 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินส
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) TC 27 Feb 18:31 หุ้น-การเงิน TC และบ.ย่อยปี 62 กำไรที่ 107.36 ลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 167.59 ลบ. 27 ก.พ. 63 17:32 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบ