TC : บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#213
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#546
ในสัปดาห์
#574
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและซอง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ1)กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Regular Tuna Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาทูน่าในน้ำแร่ ปลาทูน่าในน้ำเกลือ ปลาทูน่าในน้ำมัน2)กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมทานบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Ready-To-Serve Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ปลาทูน่าแปรรูปพร้อมทาน ปลาแซลมอนแปรรูปพร้อมทาน3)กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบปลาซาร์ดีน อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบปลาทูน่า และ อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบเครื่องในสัตว์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TC 13 Aug 17:31 TC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET TC 13 Aug 17:28 TC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET TC 13 Aug 17:20 TC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET TC 14 May 17:19 TC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET TC 14 May 17:19 TC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET TC 14 May 17:11 TC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET TC 05 May 17:18 TC การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET TC 29 Apr 17:16 TC แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET TC 25 Mar 17:06 TC แจ้งยกเลิกวันหยุดวันที่ 13-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
SET TC 24 Mar 17:06 TC การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์บริษัท
SET TC 16 Mar 17:12 TC แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563