TNDT : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
27
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
บริการ / MAI
TNDT ประกอบธุรกิจวิชาชีพให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลความปลอดภัยต่อการใช้งานด้านวิศวกรรม ด้วยกระบวนการทางเทคนิคไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing ? NDT) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความพิเศษเฉพาะทาง (Professional Specialist) สามารถใช้ตรวจหาข้อมูลโครงสร้างภายในของชิ้นงานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สัมผัส หรืออุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย โดยชิ้นงานยังคงสภาพเดิมไว้ได้ทุกประการ ทั้งก่อน ขณะ หรือหลังการทดสอบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ตามจุดมุ่งหมายของผู้รับบริการ

หุ้นเด่นในหมวดMAI

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top