VIH : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

#273
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#494
ในสัปดาห์
#324
ในเดือน
บริการ / การแพทย์
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วยโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล คือ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ซึ่งทั้ง 4 โรงพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา และมีความโดดเด่นด้านโรคกระดูกและข้อ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
THAIVI VIH 13 Jul 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC VIH 01 Jul 18:07 วันที่ 26/06/2563 นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ซื้อหุ้น ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 6.35 บาท
THAIVI VIH 21 Jun 23:59 VIH พบการพูดคุย 9 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 20 Jun 23:59 VIH พบการพูดคุย 6 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC VIH 17 Jun 18:06 วันที่ 15/06/2563 นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ซื้อหุ้น ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 6.50 บาท
THAIVI VIH 16 Jun 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC VIH 15 Jun 18:06 วันที่ 12/06/2563 นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ซื้อหุ้น ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 6.68 บาท
THAIVI VIH 12 Jun 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC VIH 12 Jun 18:07 วันที่ 11/06/2563 นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ซื้อหุ้น ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH) จำนวน 38,000 หุ้นที่ราคา 6.85 บาท
THAIVI VIH 11 Jun 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC VIH 11 Jun 18:06 วันที่ 10/06/2563 นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ซื้อหุ้น ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH) จำนวน 80,000 หุ้นที่ราคา 6.95 บาท
THAIVI VIH 10 Jun 23:59 VIH พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SEC VIH 10 Jun 18:06 วันที่ 05/06/2563 นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ซื้อหุ้น ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH) จำนวน 132,000 หุ้นที่ราคา 6.81 บาท
SEC VIH 10 Jun 18:06 วันที่ 08/06/2563 นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ซื้อหุ้น ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH) จำนวน 25,000 หุ้นที่ราคา 6.95 บาท
THAIVI VIH 29 May 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 22 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2563 08:34น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 15 เม.ย.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 21 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2563 08:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 15 เม.ย.
THAIVI VIH 20 May 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 20 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2563 08:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 15 เม.ย.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 19 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 พ.ค. 2563 08:17น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 13 ก.ค. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 8:39 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหล
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 15 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2563 08:39น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย.
THAIVI VIH 14 May 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 14 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 พ.ค. 2563 08:31น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย.
THAIVI VIH 13 May 23:59 VIH พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 12 May 23:59 VIH พบการพูดคุย 6 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI VIH 12 May 18:33 VIH เผยงบรวมไตรมาส1/63 กำไร 45 ลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไร 37 ลบ. วัน/เวลา: 12 พ.ค. 2563 / 17:26:14 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: VIH
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 12 May 18:31 หุ้น-การเงิน VIH และบ.ย่อย ไตรมาส 1/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 45.54 ลบ. 17:38น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาค
SET VIH 12 May 17:51 VIH คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET VIH 12 May 17:48 VIH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)(แก้ไข)
SET VIH 12 May 17:13 VIH สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET VIH 12 May 17:11 VIH งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 12 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 พ.ค. 2563 08:23น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นหุ้นละ 0.145 บาท (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 11 พ.ค. 2563 เวลา 13:23 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหลัง
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 11 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 พ.ค. 2563 08:34น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย.
SET VIH 08 May 17:41 VIH การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2563
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 08 May 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 8 พ.ค. 2563 08:24น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย. 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 07 May 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 พ.ค. 2563 08:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 08 เม.ย. 1
THAIVI VIH 30 Apr 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 29 Apr 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 28 Apr 23:59 VIH พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 26 Apr 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 24 Apr 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET VIH 24 Apr 17:18 VIH มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
THAIVI VIH 09 Apr 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET VIH 09 Apr 18:06 VIH แจ้งมาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในภาวะแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
THAIVI VIH 08 Apr 23:59 VIH พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 01 Apr 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 30 Mar 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 28 Mar 23:59 VIH พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 27 Mar 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 23 Mar 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET VIH 23 Mar 17:07 VIH การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
THAIVI VIH 22 Mar 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 18 Mar 23:59 VIH พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
GAPfocus VIH 18 Mar 08:45 ปิดสมุดวันที่ 12/03/2563 พบ นาย นริศ จิระวงศ์ประภา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ VIH
THAIVI VIH 13 Mar 23:59 VIH พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 05 Mar 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS VIH 03 Mar 12:05 "Technical" Insight (3 มี.ค.63)
THAIVI VIH 02 Mar 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 28 Feb 23:59 VIH พบการพูดคุย 7 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 27 Feb 23:59 VIH พบการพูดคุย 9 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 27 Feb 18:31 หุ้น-การเงิน VIH และบ.ย่อยปี 62 กำไรที่ 199.82 ลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 176.48... 27 ก.พ. 63 17:30 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบ
KAOHOON VIH 27 Feb 18:05 VIH โชว์กำไรปี 62 โต 13% มาที่ 199.82 ล้านบาท
TWITTER VIH 27 Feb 17:42 @ข่าวหุ้นธุรกิจ : VIH โชว์กำไรปี 62 โต 13% มาที่ 199.82 ล้านบาท - https://t.co/Q2Nml7gWi8 https://t.co/Rb0bjuRDLT
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 27 Feb 16:04 หุ้น-การเงิน VIH ปันผลในอัตรา 0.14 บ./หุ้น XD 11 มี.ค. 27 ก.พ. 63 15:06 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 63) บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ (VIH) แจ้งการจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผ
THAIVI VIH 26 Feb 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 08 Feb 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 07 Feb 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 06 Feb 23:59 VIH พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 05 Feb 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS VIH 03 Feb 15:31 ปรับลดลง
KAOHOON VIH 03 Feb 10:05 Technical Brief – บล.คิงส์ฟอร์ด
THAIVI VIH 01 Feb 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 21 Jan 23:59 VIH พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 17 Jan 23:59 VIH พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 16 Jan 23:59 VIH พบการพูดคุย 7 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 15 Jan 23:59 VIH พบการพูดคุย 4 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
KAOHOON VIH 15 Jan 11:05 BCH นำทีมกลุ่มรพ.วิ่งคึก! โบรกฯอัพประมาณการกำไรรับประกันสังคมเพิ่มค่ารักษารายหัว
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) VIH 15 Jan 11:04 กลุ่มรพ.ขยับขึ้นทั่วหน้า นำโดย BCH-CHG โบรกฯปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลังสปส.ปรับเพิ่มค่าบริการการแพทย์... 15 ม.ค. 63 10:24 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลขยับขึ้นทั่วหน้า เมื่อเวลา 10.
THAIVI VIH 09 Jan 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 01 Jan 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 29 Dec 23:59 VIH พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 28 Dec 23:59 VIH พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI VIH 27 Dec 23:59 VIH พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)