AF : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

#310
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#543
ในสัปดาห์
#658
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / MAI
ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศเป็นหลัก บริษัทเป็นผู้ใู้ห้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และธุรกิจเกี่ยวกับความงาม เป็นต้น

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET AF 08 Jul 12:38 AF ประกาศวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
MANAGER AF 23 Jun 16:32 ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ ส่งมอบเครื่องโอโซน ให้กับ รพ.ธรรมศาสตร์ ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคและยับยั้งโควิด-19
SET AF 01 Jun 13:27 AF แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
TWITTER AF 27 May 16:08 @Blognone : Sony เปิดตัว ZV-1 กล้องสาย vlog มี Eye-AF ไมค์ตัดเสียงรบกวน ราคา 22,900 บาท https://t.co/C1oGLVaMEJ
THUNHOON AF 21 May 09:36 mai วัดกำลังบจ.maiกำไรสูงสุด ชู AF-IP-COLOR-GTB
SET AF 20 May 09:05 AF การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
HOI AF 12 May 10:06 AFเผยงบรวมQ1/63กำไร8.6ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร0.4ลบ. วัน/เวลา: 12 พ.ค. 2563 / 08:42:07 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: AF
SET AF 12 May 08:39 AF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
GAPfocus AF 12 May 08:39 AF แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2020 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 1988% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET AF 12 May 08:20 AF งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
HOI AF 11 May 18:32 AF เผยงบรวมไตรมาส1/63 กำไร 8.6 ลบ. เทียบกับไตรมาส1/62 กำไร 0.4 ลบ. วัน/เวลา: 11 พ.ค. 2563 / 17:17:48 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: AF
SET AF 11 May 18:11 AF แจ้งกรรมการบริษัทลาออก แต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทน แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และรายการเกี่ยวโยงกันในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) AF 11 May 18:04 หุ้น-การเงิน AF และบ.ย่อย ไตรมาส 1/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 8.63 ลบ. 17:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
SET AF 11 May 17:14 AF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET AF 11 May 17:14 AF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
GAPfocus AF 11 May 17:14 AF แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2020 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 1988% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET AF 02 Apr 17:09 AF รายการเกี่ยวโยงกันในการเช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ
HOI AF 01 Apr 19:06 AF เลื่อนประชุมผถห.พร้อมงดจ่ายปันผล วัน/เวลา: 1 เม.ย. 2563 / 17:32:50 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: AF
SET AF 01 Apr 17:28 AF เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายปันผล
SET AF 01 Apr 17:27 AF การแต่งตั้งกรรมการสินเชื่อ
SET AF 23 Mar 12:58 AF แจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (วันสงกรานต์)
SET AF 20 Mar 13:18 AF การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) AF 25 Feb 19:04 หุ้น-การเงิน AF และบ.ย่อยปี 62 กำไรที่ 42.16 ลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 48.92 ลบ. 25 ก.พ. 63 18:19 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทา
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) AF 22 Jan 19:04 AIRA ตั้งเป้ากลับมากำไรในปี 65 ช่วงเก็บเกี่ยวผลตอบแทนการลงทุน-ดัน 2... 22 ม.ค. 63 17:58 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) กล่าวว่า บ
MANAGER AF 22 Jan 18:31 "ไอร่า แคปปิตอล" เดินหน้าต่อจิ๊กซอว์ ธุรกิจการเงิน ปักหมุด สำนักงานให้เช่า Spring Tower ย่านราชเทวี
STOCKFOCUS AF 22 Jan 17:06 AIRA Group เดินหน้าต่อจิ๊กซอว์ ธุรกิจการเงิน ปักหมุด สำนักงานให้เช่า Spring Tower ย่านราชเทวี ดึงศักยภาพ – สร้างมูลค่าเพิ่ม – ตอบโจทย์ผลตอบแทนด้านการลงทุน มกราคม 22, 2020มกราคม 22, 2020Stock Focus 03
ThaiPR.net AF 22 Jan 17:04 AIRA Group เดินหน้าต่อจิ๊กซอว์ ธุรกิจการเงิน ปักหมุด สำนักงานให้เช่า Spring Tower ย่านราชเทวี... 22 ม.ค. 63 16:48 น. –ThaiPR.net บมจ. ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) ประกาศศักยภาพ เดินหน้าต่อจิ๊กซอว์ ธุรกิจการ
THUNHOON AF 22 Jan 11:32 SNAPSHOT : AF