AF : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

#182
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#439
ในสัปดาห์
#599
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / MAI
ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศเป็นหลัก บริษัทเป็นผู้ใู้ห้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และธุรกิจเกี่ยวกับความงาม เป็นต้น

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
MANAGER AF 23 Sep 15:32 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารามอินทรา จัดประกวด Kids Talent 2020
HOI AF 11 Aug 20:06 AFเผยงบรวมQ2/63กำไร10ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร16ลบ. วัน/เวลา: 11 ส.ค. 2563 / 18:51:54 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: AF
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) AF 11 Aug 19:31 หุ้น-การเงิน AF และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63กำไรสุทธิลดลงเหลือ 10.55 ลบ. 18:53น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
GAPfocus AF 11 Aug 18:47 AF แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2020 บริษัทมีกำไรลดลง -37% จากงวดเดียวกันปีก่อน
MANAGER AF 23 Jun 16:32 ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ ส่งมอบเครื่องโอโซน ให้กับ รพ.ธรรมศาสตร์ ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคและยับยั้งโควิด-19
THUNHOON AF 21 May 09:36 mai วัดกำลังบจ.maiกำไรสูงสุด ชู AF-IP-COLOR-GTB
HOI AF 12 May 10:06 AFเผยงบรวมQ1/63กำไร8.6ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร0.4ลบ. วัน/เวลา: 12 พ.ค. 2563 / 08:42:07 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: AF
GAPfocus AF 12 May 08:39 AF แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2020 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 1988% จากงวดเดียวกันปีก่อน
HOI AF 11 May 18:32 AF เผยงบรวมไตรมาส1/63 กำไร 8.6 ลบ. เทียบกับไตรมาส1/62 กำไร 0.4 ลบ. วัน/เวลา: 11 พ.ค. 2563 / 17:17:48 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: AF
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) AF 11 May 18:04 หุ้น-การเงิน AF และบ.ย่อย ไตรมาส 1/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 8.63 ลบ. 17:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
GAPfocus AF 11 May 17:14 AF แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2020 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 1988% จากงวดเดียวกันปีก่อน
HOI AF 01 Apr 19:06 AF เลื่อนประชุมผถห.พร้อมงดจ่ายปันผล วัน/เวลา: 1 เม.ย. 2563 / 17:32:50 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: AF