BIZ : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

#499
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#200
ในสัปดาห์
#286
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET BIZ 08 Nov 08:42 BIZ ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET BIZ 08 Nov 08:41 BIZ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET BIZ 08 Nov 08:40 BIZ สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET BIZ 08 Nov 08:40 BIZ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BIZ 30 Oct 12:42 BIZ เชิญผู้ถือหุ้น/นักลงทุน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงพยาบาล
SET BIZ 30 Sep 20:02 BIZ แจ้งเปิดให้บริการของโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา
SET BIZ 28 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : BIZ
SET BIZ 09 Aug 08:22 BIZ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET BIZ 09 Aug 08:21 BIZ สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET BIZ 09 Aug 08:21 BIZ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BIZ 28 May 12:37 BIZ แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2562
SEC BIZ 24 May 18:07 วันที่ 23/05/2562 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ซื้อหุ้น บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 2.48 บาท
SEC BIZ 15 May 17:38 วันที่ 15/05/2562 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ซื้อหุ้น บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 2.50 บาท
IAA BIZ 13 May 11:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - BIZ
SET BIZ 10 May 07:38 BIZ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET BIZ 10 May 07:38 BIZ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BIZ 10 May 07:37 BIZ สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET BIZ 02 May 12:40 BIZ ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจำลองภาพฉายแสงและเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาพ