BRRGIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

#725
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#417
ในสัปดาห์
#531
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ปฏิทินหลักทรัพย์

26Nov 2019 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
27Nov 2019 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 15 Nov 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 62 08:20 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตุลาคม 2562 18 ต.ค.
SET BRRGIF 14 Nov 17:51 BRRGIF ขอแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (Record date)
SET BRRGIF 14 Nov 17:51 BRRGIF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
SET BRRGIF 13 Nov 19:53 BRRGIF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET BRRGIF 13 Nov 19:52 BRRGIF รายละเอียดทรัพย์สิน
SET BRRGIF 13 Nov 18:32 BRRGIF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET BRRGIF 13 Nov 18:31 BRRGIF งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BRRGIF 12 Nov 18:06 BRRGIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 21 Oct 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 18 Oct 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2562
SET BRRGIF 17 Oct 17:03 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
SET BRRGIF 17 Oct 17:03 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
SET BRRGIF 08 Oct 17:22 BRRGIF แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ครั้งที่ 2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 06 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 05 Sep 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 5 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 04 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 03 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 02 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 30 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 29 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2562
GAPfocus BRRGIF 29 Aug 08:45 ปิดสมุดวันที่ 23/08/2562 พบ น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ BRRGIF
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 28 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 27 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 26 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 23 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 22 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 21 Aug 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 20 Aug 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 19 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 13 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 ส.ค. 2562
SET BRRGIF 09 Aug 17:05 BRRGIF แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
SET BRRGIF 09 Aug 17:05 BRRGIF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
HOI BRRGIF 08 Aug 18:32 BRRGIF เผยงบเดี่ยว Q2/62 กำไร 43.11 ลบ. เทียบกับQ2/61 กำไร 67.67 ลบ. วัน/เวลา: 8 ส.ค. 2562 / 17:30:32 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: BRRGIF
SET BRRGIF 08 Aug 17:23 BRRGIF รายละเอียดทรัพย์สิน ณ 30 มิ.ย. 2562
SET BRRGIF 08 Aug 17:23 BRRGIF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET BRRGIF 08 Aug 17:19 BRRGIF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
GAPfocus BRRGIF 08 Aug 17:19 BRRGIF แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2019 บริษัทมีกำไรลดลง -36% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET BRRGIF 08 Aug 17:17 BRRGIF งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BRRGIF 02 Aug 17:31 BRRGIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 12 Jul 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 ก.ค. 2562
EFIN BRRGIF 11 Jul 16:43 บลจ.บัวหลวง คาดมูลค่ารวมกองทุนอสังหาฯ -REIT-IFF แตะ 1 ล้านลบ.ใน 1-2 ปี
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 11 Jul 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 10 Jul 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 ก.ค. 2562
SET BRRGIF 09 Jul 17:02 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
SET BRRGIF 09 Jul 17:02 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
SET BRRGIF 09 Jul 13:23 BRRGIF แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 07 Jun 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 06 Jun 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 05 Jun 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 5 มิ.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 04 Jun 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 31 May 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 31 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 30 May 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 29 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 29 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 27 May 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 24 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 23 May 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 22 May 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 21 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 17 May 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 16 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 15 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2562
THAIVI BRRGIF 14 May 23:59 BRRGIF พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 14 May 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 พ.ค. 2562
THAIVI BRRGIF 13 May 23:59 BRRGIF พบการพูดคุย 6 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 13 May 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 พ.ค. 2562
HOI BRRGIF 11 May 14:05 BRRGIFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.16492 บ.ขึ้นXD 22 พ.ค. 2562 วัน/เวลา: 11 พ.ค. 2562 / 12:36:08 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: BRRGIF
SET BRRGIF 10 May 19:15 BRRGIF แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของกองทุนรวม
HOI BRRGIF 10 May 19:05 BRRGIFเผยงบเดี่ยวQ1/62 กำไร 56.89 ลบ. เทียบกับปีก่อน กำไร 51.83 ลบ วัน/เวลา: 10 พ.ค. 2562 / 17:52:54 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: BRRGIF
SET BRRGIF 10 May 18:59 BRRGIF แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
SET BRRGIF 10 May 18:58 BRRGIF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
SET BRRGIF 10 May 18:45 BRRGIF รายละเอียดทรัพย์สิน
SET BRRGIF 10 May 18:44 BRRGIF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET BRRGIF 10 May 17:49 BRRGIF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET BRRGIF 10 May 17:49 BRRGIF งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BRRGIF 07 May 17:15 BRRGIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562