BRRGIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

#752
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#510
ในสัปดาห์
#619
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET BRRGIF 17 Feb 17:01 BRRGIF รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2563
SET BRRGIF 07 Feb 17:12 BRRGIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
SET BRRGIF 08 Jan 19:26 BRRGIF การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2563
SET BRRGIF 06 Jan 19:31 BRRGIF แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 บนเว็ปไซต์ของกองทุนรวม
SET BRRGIF 27 Dec 17:12 BRRGIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
SET BRRGIF 23 Dec 18:30 BRRGIF แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ครั้งที่ 1/2562
SET BRRGIF 18 Dec 21:50 BRRGIF ขอแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (เพิ่มข้อมูลความเสี่ยง)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 16 Dec 14:31 BRR มั่นใจปี 63 พลิกกลับมามีกำไร หลังราคาน้ำตาลฟื้น-รับรู้รายได้โครงการใหม่เต็มที่ 16 ธ.ค. 62 13:40 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 13 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 62 08:31 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 13 ธ.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 12 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 62 08:18 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 23 ม.ค. 2563 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:45 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้อง ห
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 11 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 62 08:18 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 11 ธ.ค. G
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 09 Dec 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 2562 9 ธ.ค. 62 08:09 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 09 ธ.ค. CHA
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 06 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 2562 6 ธ.ค. 62 08:34 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 06 ธ.ค. TMB
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 04 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2562 4 ธ.ค. 62 08:18 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 04 ธ.ค. SSC
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 03 Dec 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 62 08:16 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562 03 ธ.ค. BCP
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 02 Dec 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 62 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 02 ธ.ค.
SET BRRGIF 29 Nov 17:09 BRRGIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 29 Nov 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 29 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 62 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562 29 พ
SET BRRGIF 28 Nov 12:34 BRRGIF แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของ BRRGIF
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 28 Nov 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 62 08:29 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562 28 พ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 27 Nov 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 62 08:16 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562 27 พ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 26 Nov 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 62 08:19 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562 26 พ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 25 Nov 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 62 08:19 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562 25 พ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 25 Nov 09:31 สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 25 พ.ย.62 25 พ.ย. 62 08:24 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 22 Nov 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 62 08:16 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตุลาคม 2562 18 ต.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 21 Nov 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 62 08:25 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตุลาคม 2562 18 ต.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 20 Nov 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 62 08:23 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตุลาคม 2562 18 ต.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 19 Nov 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 62 08:23 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เปลี่ยนเป็นวันที่ 27 พ.ย.2562 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 18:05 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้อง หล
SET BRRGIF 18 Nov 18:05 BRRGIF แจ้งการเลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิการรับเงินปันผลครั้งที่ 7 ของ BRRGIF
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 18 Nov 09:01 สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 18 พ.ย.62 18 พ.ย. 62 08:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 18 Nov 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 62 08:18 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตุลาคม 2562 18 ต.ค.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 15 Nov 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 62 08:20 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตุลาคม 2562 18 ต.ค.
SET BRRGIF 14 Nov 17:51 BRRGIF ขอแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (Record date)
SET BRRGIF 14 Nov 17:51 BRRGIF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
SET BRRGIF 13 Nov 19:53 BRRGIF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET BRRGIF 13 Nov 19:52 BRRGIF รายละเอียดทรัพย์สิน
SET BRRGIF 13 Nov 18:32 BRRGIF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET BRRGIF 13 Nov 18:31 BRRGIF งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BRRGIF 12 Nov 18:06 BRRGIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 21 Oct 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 18 Oct 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2562
SET BRRGIF 17 Oct 17:03 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
SET BRRGIF 17 Oct 17:03 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
SET BRRGIF 08 Oct 17:22 BRRGIF แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ครั้งที่ 2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 06 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 05 Sep 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 5 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 04 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 03 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 02 Sep 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 30 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 29 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2562
GAPfocus BRRGIF 29 Aug 08:45 ปิดสมุดวันที่ 23/08/2562 พบ น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา ติดผู้ถือหุ้นใหญ่ BRRGIF
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 28 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 27 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 26 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 23 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 22 Aug 08:46 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 21 Aug 08:45 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 20 Aug 09:31 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 19 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) BRRGIF 13 Aug 09:01 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 ส.ค. 2562
SET BRRGIF 09 Aug 17:05 BRRGIF แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
SET BRRGIF 09 Aug 17:05 BRRGIF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ BRRGIF
HOI BRRGIF 08 Aug 18:32 BRRGIF เผยงบเดี่ยว Q2/62 กำไร 43.11 ลบ. เทียบกับQ2/61 กำไร 67.67 ลบ. วัน/เวลา: 8 ส.ค. 2562 / 17:30:32 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: BRRGIF
SET BRRGIF 08 Aug 17:23 BRRGIF รายละเอียดทรัพย์สิน ณ 30 มิ.ย. 2562
SET BRRGIF 08 Aug 17:23 BRRGIF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET BRRGIF 08 Aug 17:19 BRRGIF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
GAPfocus BRRGIF 08 Aug 17:19 BRRGIF แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2019 บริษัทมีกำไรลดลง -36% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET BRRGIF 08 Aug 17:17 BRRGIF งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)