PIMO : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

1
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
54
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
สินค้าอุตสาหกรรม / MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กำลังสำหรับอุตสาหกรรม และเครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปา โดยแบ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งจ้างผลิต (OEM) และการผลิตจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Pioneer Motor ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง

หุ้นเด่นในหมวดMAI

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ปฏิทินหลักทรัพย์

13Mar 2024 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
03May 2024 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top