SE-ED : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

#669
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#725
ในสัปดาห์
#532
ในเดือน
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 6 ส่วน คือ 1.ธุรกิจร้านหนังสือ-เป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย 2.ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ-จัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ 3.ธุรกิจสำนักพิมพ์-ผลิตหนังสือ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู้ รับจ้างโฆษณาเพื่อจัดพิมพ์ลงในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รับจ้างพิมพ์หนังสือ 4.SE-ED Leaning Center-จัดค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน หลักสูตรการฝึกอบรม และสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป 5.โรงเรียนเพลินพัฒนา-สถาบันการศึกษาเอกชน 6.บริษัท เบสแล็บ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
THAIVI SE-ED 12 Feb 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI SE-ED 04 Feb 09:04 ณัฐพล จุฬางกูร เข้าเก็บหุ้น SE-ED 0.2% รวมมีในมือ 10.11% วัน/เวลา: 4 ก.พ. 2562 / 07:51:58 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: SE-ED
SET SE-ED 01 Feb 20:37 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
THAIVI SE-ED 30 Jan 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 22 Jan 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 18 Jan 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 15 Jan 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 12 Jan 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 09 Jan 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 5 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 08 Jan 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS SE-ED 08 Jan 10:31 ผ่าโรดแมพ 'บิ๊กเชนจ์' ซีเอ็ด ดึงเทคโนฯลุยอีบุ๊ก-ไลบรารี่
THAIVI SE-ED 07 Jan 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 06 Jan 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 4 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 24 Dec 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 15 Dec 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 14 Dec 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 13 Dec 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 12 Dec 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THUNHOON SE-ED 11 Dec 12:04 SMM รับทรัพย์ช็อปช่วยชาติ หนุนยอดขายไตรมาส4พุ่ง
THAIVI SE-ED 04 Dec 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 30 Nov 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SE-ED 30 Nov 18:49 SE-ED แจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ นายทนง โชติสรยุทธ์
THAIVI SE-ED 29 Nov 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 27 Nov 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 25 Nov 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 21 Nov 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI SE-ED 11 Nov 14:05 บอร์ดSE-ED ลงมติยกเลิกร่วมทุนใน บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ระบุไม่มีผลกระทบ เหตุเป็นเพียงการจดชื่อในระบบธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น วัน/เวลา: 11 พ.ย. 2561 / 12:37:32 ที่มา: HOI หลักทรัพย์:
THAIVI SE-ED 10 Nov 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SE-ED 10 Nov 15:31 SE-ED แจ้งยกเลิกร่วมทุน-เลิกกิจการบริษัทย่อยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
HOI SE-ED 10 Nov 11:35 SE-EDเผยงบรวมQ3/61ขาดทุน32ลบ.เทียบกับปีก่อน ขาดทุน24ลบ. วัน/เวลา: 10 พ.ย. 2561 / 10:19:12 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: SE-ED
THAIVI SE-ED 09 Nov 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS SE-ED 09 Nov 21:01 'ซีเอ็ด'ตั้ง'เกษมสันต์ วีระกุล'นั่งประธานบอร์ด
SET SE-ED 09 Nov 19:36 SE-ED แต่งตั้งกรรมการ และประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
SET SE-ED 09 Nov 19:36 SE-ED แจ้งยกเลิกการร่วมทุนในบริษัทย่อย
SET SE-ED 09 Nov 19:35 SE-ED แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
SET SE-ED 09 Nov 19:35 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET SE-ED 09 Nov 19:20 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET SE-ED 09 Nov 19:17 SE-ED งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SE-ED 05 Nov 17:26 SE-ED ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
SET SE-ED 28 Sep 17:31 SE-ED ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า
THAIVI SE-ED 23 Sep 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SE-ED 27 Aug 18:16 SE-ED แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ ที่แสดงในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
THAIVI SE-ED 19 Aug 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SE-ED 14 Aug 17:22 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (แก้ไข)
HOI SE-ED 12 Aug 20:09 SE-ED เผยงบรวมQ2/61 กำไร 49.80 ลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนกำไร 20.11 ลบ. วัน/เวลา: 12 ส.ค. 2561 / 18:39:31 ที่มา: HOI หลักทรัพย์: SE-ED
THAIVI SE-ED 10 Aug 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SE-ED 10 Aug 21:41 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET SE-ED 10 Aug 21:38 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
GAPfocus SE-ED 10 Aug 21:38 SE-ED แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2018 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 148% จากงวดเดียวกันปีก่อน
SET SE-ED 10 Aug 21:37 SE-ED งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
THAIVI SE-ED 29 Jul 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 25 Jun 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 24 Jun 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
MANAGER SE-ED 24 Jun 13:31 “ซีเอ็ด”ผนึกพันธมิตรแตกไลน์บริการ ปรับอิมเมจเพิ่มสินค้าไลฟ์สไตล์-ไอที
THAIVI SE-ED 18 May 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 11 May 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SE-ED 11 May 20:21 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET SE-ED 11 May 20:15 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SE-ED 11 May 20:13 SE-ED งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SE-ED 03 May 18:40 SE-ED การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
THAIVI SE-ED 22 Apr 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 20 Apr 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 19 Apr 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SE-ED 19 Apr 18:51 SE-ED แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
THAIVI SE-ED 01 Apr 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 4 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS SE-ED 29 Mar 07:31 ดีเอชแอลอีคอมเมิร์ซรุกขยายธุรกิจโลจิสติกส์
FACEBOOK SE-ED 26 Mar 08:59 @นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment : "ร้านหนังสือซีเอ็ดจะปิดจริงหรือ?" ... มีคำชี้แจงจากทาง SE-ED มาแล้วนะครับ . เรียน นักอ่านทุกท่าน . ผม วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค
THAIVI SE-ED 19 Mar 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SE-ED 19 Mar 08:55 SE-ED การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
THAIVI SE-ED 17 Mar 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 08 Mar 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
HOI SE-ED 28 Feb 09:33 SE-EDเผยงบบรวมปี60ขาดทุน25ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร12ลบ.
HOI SE-ED 28 Feb 09:29 SE-ED งดจ่ายเงินปันผล เหตุมีผลขาดทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
SET SE-ED 28 Feb 09:16 SE-ED กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561, การงดจ่ายเงินปันผล, แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
SET SE-ED 27 Feb 20:22 SE-ED แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET SE-ED 27 Feb 20:22 SE-ED กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561, การงดจ่ายเงินปันผล, แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
SET SE-ED 27 Feb 20:16 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET SE-ED 27 Feb 20:12 SE-ED งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SE-ED 27 Feb 20:11 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
THAIVI SE-ED 10 Feb 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 09 Feb 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 06 Feb 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
EFIN SE-ED 29 Jan 09:03 ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 26 ม.ค. 61
SEC SE-ED 26 Jan 18:03 วันที่ 16/01/2561 ไพรัช  สิฏฐกุล รับโอนหุ้น ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE-ED) จำนวน 1,687,214 หุ้นที่ราคา 0.00 บาท
HOI SE-ED 22 Dec 17:57 SE-ED เผย สาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ลาออกจาก กก.-รองปธ.กก. มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
SET SE-ED 22 Dec 17:54 SE-ED แจ้งกรรมการลาออก
THAIVI SE-ED 04 Dec 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 02 Dec 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)