SE-ED : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

#684
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#400
ในสัปดาห์
#682
ในเดือน
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 5 ส่วน คือ 1.ธุรกิจร้านหนังสือ-เป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย, 2.ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ-จัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ, 3.ธุรกิจสำนักพิมพ์-ผลิตหนังสือ โดยผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่างๆ รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็น nonbook เช่น CD เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และรับจ้างพิมพ์, 4.โรงเรียนเพลินพัฒนา-สถาบันการศึกษาเอกชน, 5.บริษัท เบสแล็บ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
THAIVI SE-ED 04 Jun 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SE-ED 14 May 09:18 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
HOI SE-ED 14 May 08:48 SE-ED เผยงบรวมไตรมาส1/63 ขาดทุน 20.45 ลบ. เทียบกับไตรมาส1/62 ขาดทุน 12.39 ลบ. วัน/เวลา: 14 พ.ค. 2563 / 07:45:37 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: SE-ED
THAIVI SE-ED 13 May 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SE-ED 13 May 20:58 SE-ED คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET SE-ED 13 May 20:57 SE-ED สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET SE-ED 13 May 20:56 SE-ED การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ เพื่อสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
SET SE-ED 13 May 20:53 SE-ED งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET SE-ED 28 Apr 17:38 SE-ED แจ้งเพิ่มวันหยุดทำการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
THAIVI SE-ED 18 Apr 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 17 Apr 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 10 Apr 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SE-ED 10 Apr 10:31 หุ้น-การเงิน บอร์ด SE-ED อนุมัติกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินไม่เกิน 250 ลบ.ใช้คืนเงินกู้ระยะสั้น-เสริมสภาพคล่อง 09:36น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น (SE ED) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรม
BANGKOKBIZNEWS SE-ED 09 Apr 21:31 SE-ED อนุมัติวงเงินการกู้ยืมเงิน 250 ลบ.
HOI SE-ED 09 Apr 20:32 SE-ED กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน วงเงินไม่เกิน 250 ลบ. คืนเงินกู้ระยะสั้น -เสริมสภาพคล่อง วัน/เวลา: 9 เม.ย. 2563 / 19:21:35 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: SE-ED
SET SE-ED 09 Apr 18:29 SE-ED มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 อนุมัติวงเงินการกู้ยืมเงินที่มีนัยสำคัญ
SET SE-ED 09 Apr 18:28 SE-ED การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล
SET SE-ED 27 Mar 18:39 SE-ED แจ้งเพิ่มวันหยุดทำการของบริษัทฯ
THAIVI SE-ED 23 Mar 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
SET SE-ED 23 Mar 17:41 SE-ED แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
SET SE-ED 23 Mar 08:50 SE-ED การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SE-ED 19 Mar 09:34 หุ้น-การเงิน SE-ED เอาชนะ Disrupt ด้วย "Big Data" ทรานฟอร์มสู่ "ร้านหนังสืออัจฉริยะ" 08:03น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น (SE ED) ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่หลังจาก"ร้านหนังสือ"เป็น Sunset
SET SE-ED 13 Mar 21:54 SE-ED การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
BANGKOKBIZNEWS SE-ED 13 Mar 06:31 ‘เศรษฐีหุ้นไทย’ ความมั่งคั่งวูบ 1.2 แสนล. อ่วมพิษดัชนีดิ่งเฉียด 500 จุด
THAIVI SE-ED 29 Feb 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 3 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS SE-ED 28 Feb 10:31 เปิดกระเป๋าเศรษฐีหุ้นไทย ใคร 'รวยขึ้น-จนลง'?
THAIVI SE-ED 17 Feb 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS SE-ED 17 Feb 06:05 แผนที่นำทางเทคโนโลยี Technology Roadmap
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) SE-ED 07 Feb 18:04 หุ้น-การเงิน SE-ED เล็งขยายสาขาตจว.เพิ่มพร้อมปรับรูปแบบเน้นออนไลน์ควบคู่ออฟไลน์เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม... 7 ก.พ. 63 16:59 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยู
THAIVI SE-ED 22 Jan 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 31 Dec 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 08 Dec 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 04 Dec 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 1 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
BANGKOKBIZNEWS SE-ED 04 Dec 08:01 “ซีเอ็ด”ผนึก“คโยโบ”บิ๊กเกาหลี รุกโมเดลรอดธุรกิจหนังสือ
THAIVI SE-ED 25 Nov 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 21 Nov 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 5 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)
THAIVI SE-ED 20 Nov 23:59 SE-ED พบการพูดคุย 2 ครั้ง ใน ThaiVI.com (ต้องใช้ Login ในการเข้าชม)