SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

#37
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#222
ในสัปดาห์
#227
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ซิงเกอร์? เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ซึ่ง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC SINGER 09 Jan 18:06 วันที่ 08/01/2563 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 4.98 บาท
SEC SINGER 06 Jan 18:06 วันที่ 06/01/2563 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 45,000 หุ้นที่ราคา 5.23 บาท
SET SINGER 03 Jan 17:08 SINGER แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SINGER-W1 และ SINGER-W2 (F53-5)
SEC SINGER 26 Dec 18:03 วันที่ 24/12/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 5.25 บาท
SEC SINGER 24 Dec 18:03 วันที่ 23/12/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 14,500 หุ้นที่ราคา 5.29 บาท
SEC SINGER 20 Dec 18:03 วันที่ 19/12/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 500 หุ้นที่ราคา 5.35 บาท
SEC SINGER 17 Dec 18:02 วันที่ 16/12/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 45,000 หุ้นที่ราคา 5.36 บาท
SEC SINGER 17 Dec 18:02 วันที่ 17/12/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 60,000 หุ้นที่ราคา 5.24 บาท
SEC SINGER 12 Dec 18:03 วันที่ 11/12/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 10,600 หุ้นที่ราคา 5.28 บาท
SEC SINGER 09 Dec 18:02 วันที่ 09/12/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 19,400 หุ้นที่ราคา 5.41 บาท
SET SINGER 03 Dec 17:57 SINGER กำหนดการใช้สิทธิของ SINGER-W2
SET SINGER 03 Dec 17:57 SINGER กำหนดการใช้สิทธิของ SINGER-W1 (แก้ไข)
SET SINGER 03 Dec 17:39 SINGER กำหนดการใช้สิทธิของ SINGER-W1
IAA SINGER 11 Nov 10:32 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - SINGER
SET SINGER 08 Nov 17:18 SINGER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET SINGER 08 Nov 17:14 SINGER สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET SINGER 08 Nov 17:12 SINGER งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
IAA SINGER 29 Oct 09:32 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - SINGER
IAA SINGER 28 Oct 10:02 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - SINGER
SET SINGER 02 Oct 17:22 SINGER แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SINGER-W1 และ SINGER-W2 (F53-5)
SET SINGER 02 Oct 17:21 SINGER กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
SET SINGER 05 Sep 17:16 SINGER ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET SINGER 05 Sep 17:16 SINGER กำหนดการใช้สิทธิของ SINGER-W2
SET SINGER 05 Sep 17:16 SINGER กำหนดการใช้สิทธิของ SINGER-W1
IAA SINGER 05 Sep 10:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - SINGER
SET SINGER 23 Aug 00:17 VDO Opportunity Day : SINGER
IAA SINGER 09 Aug 10:34 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - SINGER
SET SINGER 08 Aug 17:34 SINGER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SINGER 08 Aug 17:34 SINGER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SINGER 08 Aug 17:25 SINGER งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SINGER 19 Jul 17:55 SINGER การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
IAA SINGER 17 Jul 09:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - SINGER
SEC SINGER 16 Jul 09:37 วันที่ 03/07/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ขายหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 8.43 บาท
SEC SINGER 16 Jul 09:37 วันที่ 05/07/2562 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา รับโอนหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 1,383,770 หุ้นที่ราคา - บาท
SEC SINGER 05 Jul 17:38 วันที่ 05/07/2562 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา รับโอนหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 1,383,770 หุ้นที่ราคา - บาท
SEC SINGER 03 Jul 17:38 วันที่ 03/07/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ขายหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 8.43 บาท