SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

#756
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#157
ในสัปดาห์
#160
ในเดือน
บริการ / พาณิชย์
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ซิงเกอร์? เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ซึ่ง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SINGER 23 Aug 00:17 VDO Opportunity Day : SINGER
IAA SINGER 09 Aug 10:34 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - SINGER
SET SINGER 08 Aug 17:34 SINGER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SINGER 08 Aug 17:34 SINGER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SINGER 08 Aug 17:25 SINGER งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SINGER 19 Jul 17:55 SINGER การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
IAA SINGER 17 Jul 09:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - SINGER
SEC SINGER 16 Jul 09:37 วันที่ 03/07/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ขายหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 8.43 บาท
SEC SINGER 16 Jul 09:37 วันที่ 05/07/2562 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา รับโอนหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 1,383,770 หุ้นที่ราคา - บาท
SEC SINGER 05 Jul 17:38 วันที่ 05/07/2562 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา รับโอนหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 1,383,770 หุ้นที่ราคา - บาท
SEC SINGER 03 Jul 17:38 วันที่ 03/07/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ขายหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 8.43 บาท
SET SINGER 01 Jul 21:06 SINGER แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SINGER-W1 และ SINGER-W2 (F53-5) (แก้ไข)
IAA SINGER 01 Jul 09:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - SINGER
SET SINGER 01 Jul 09:22 SINGER แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SINGER-W1 และ SINGER-W2 (F53-5)
SET SINGER 01 Jul 06:34 SINGER แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SINGER-W1 และ SINGER-W2 (F53-5)
IAA SINGER 27 Jun 10:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - SINGER
SET SINGER 06 Jun 08:22 SINGER กำหนดการใช้สิทธิของ SINGER-W1
SET SINGER 06 Jun 08:22 SINGER กำหนดการใช้สิทธิของ SINGER-W2
SEC SINGER 31 May 18:05 วันที่ 29/05/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ขายหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 65,000 หุ้นที่ราคา 1.64 บาท
SET SINGER 16 May 08:53 SINGER สรุปข้อสนเทศใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SINGER-W1)
SET SINGER 16 May 08:53 SINGER สรุปข้อสนเทศใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SINGER-W2)
SET SINGER 16 May 08:42 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SINGER-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
SET SINGER 16 May 08:42 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SINGER-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
SET SINGER 16 May 08:42 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SINGER-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
SET SINGER 16 May 08:42 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SINGER-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
SET SINGER 13 May 06:47 SINGER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SINGER 10 May 19:09 SINGER แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 บนเวบไซต์บริษัท
SET SINGER 10 May 18:39 SINGER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SINGER 10 May 18:26 SINGER งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SINGER 08 May 18:16 SINGER แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W2) ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)
SET SINGER 08 May 18:16 SINGER แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W1) ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)
SET SINGER 03 May 20:05 SINGER แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET SINGER 26 Apr 17:53 SINGER มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SINGER 25 Apr 08:50 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SINGER เริ่มซื้อขายวันที่ 26 เมษายน 2562
SET SINGER 25 Apr 08:50 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SINGER เริ่มซื้อขายวันที่ 26 เมษายน 2562
SEC SINGER 19 Apr 17:38 วันที่ 11/04/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 54,120 หุ้นที่ราคา 4.89 บาท
SET SINGER 19 Apr 17:01 SINGER แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
SET SINGER 04 Apr 08:24 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2562
SET SINGER 27 Mar 12:38 SINGER เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2562
SEC SINGER 21 Mar 18:06 วันที่ 21/03/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 4.84 บาท
SET SINGER 21 Mar 06:43 THAINVDR ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (SINGER-R)
SEC SINGER 19 Mar 17:43 วันที่ 15/03/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 30,900 หุ้นที่ราคา 4.83 บาท
SEC SINGER 19 Mar 17:43 วันที่ 18/03/2562 นาย พีรนาถ โชควัฒนา ซื้อหุ้น ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) จำนวน 60,000 หุ้นที่ราคา 4.74 บาท
SET SINGER 18 Mar 19:26 SINGER เปิดเผยหนังสือการแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
SET SINGER 14 Mar 07:00 SINGER เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเวบไซต์ของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
SET SINGER 05 Mar 00:15 VDO Opportunity Day : SINGER
SET SINGER 28 Feb 17:41 SINGER การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (แก้ไข)
SET SINGER 28 Feb 07:17 SINGER การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
SET SINGER 27 Feb 19:14 SINGER แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
SET SINGER 26 Feb 19:29 SINGER แจ้งราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("SINGER-W1")
SET SINGER 25 Feb 07:16 SINGER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET SINGER 22 Feb 22:19 SINGER งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SINGER 22 Feb 22:18 SINGER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SINGER 21 Feb 17:31 SINGER กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 และการงดจ่ายเงินปันผล