NC : บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

#112
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#222
ในสัปดาห์
#235
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งหุ่มและเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายในรูปแบบขายส่งและขายปลีก โดยเป็นบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

13Aug 2020 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 10 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 ก.ค. 2563 08:32น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.ค.
MANAGER NC 10 Jul 08:48 MQDC พัฒนา"วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา–ท่าพระ"ผ่านเกณฑ์ TREES อาคารเขียวระดับ Gold
MANAGER NC 09 Jul 10:32 MQDC มุ่งมั่นสร้างโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา – ท่าพระ ผ่านเกณฑ์ TREES อาคารเขียวระดับ Gold
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 09 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 9 ก.ค. 2563 08:19น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.ค. 2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 08 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 8 ก.ค. 2563 08:17น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.ค. 2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 07 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 ก.ค. 2563 08:25น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.ค. 2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 07 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 7 ก.ค.63 08:27น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 03 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2563 08:17น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 1 ก.ค. 2563 เวลา 20:43 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้... อ่านต่อ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 02 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ก.ค. 2563 08:35น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.ค. 2
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 01 Jul 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563 08:22น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.ค.
BANGKOKBIZNEWS NC 30 Jun 09:36 ข่าวร้ายโบรก A
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 30 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2563 08:35น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 29 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2563 08:20น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 29 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 29 มิ.ย.63 08:30น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 26 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563 08:26น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 25 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2563 08:17น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 24 Jun 09:34 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2563 08:35น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 23 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2563 08:18น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
MANAGER NC 22 Jun 13:32 ตลท.เพิกถอนหุ้น SSI วันที่ 11 ก.ค.63 เปิดให้เทรด 1-10 ก.ค. ด้วย Cash Balance
THUNHOON NC 22 Jun 10:07 SET ตลท.เปิดให้หุ้น SSI กลับเทรด 1-10 ก.ค.63, เพิกถอน 11 ก.ค.
PRACHACHAT NC 22 Jun 10:06 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเพิกถอนหุ้น SSI เปิดซื้อขายครั้งสุดท้าย 1-10 ก.ค.นี้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 22 Jun 10:05 หุ้น-การเงิน ตลท.เพิกถอนหุ้น SSI วันที่ 11 ก.ค.63 เปิดให้เทรด 1-10 ก.ค. ด้วย Cash... 09:29น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิกถอนหุ้นสามัญของบมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตร
KAOHOON NC 22 Jun 09:36 ตลท. ปลด SP หุ้น SSI เปิดขาย 1 – 10 ก.ค. ก่อนเพิกถอนออกตลาดฯ 11 ก.ค.นี้
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 22 Jun 08:46 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2563 08:07น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 22 Jun 08:46 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 22 มิ.ย.63 08:10น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 19 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2563 08:34น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
MANAGER NC 18 Jun 15:32 NCH จับมือ SCB เร้าใจผู้ซื้อบ้าน ผ่อนล้านละ3,500บาท นาน 3 ปี
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 18 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2563 08:30น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 17 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2563 08:23น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 16 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2563 08:35น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ขอแก้ไข รายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XE ของ SUPER W4 จากเดิมวันแจ้งความจำนงใช้สิทธิวันที่ 10 30 ส.ค. 2563 เปลี่ยนเ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 15 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 มิ.ย. 2563 08:35น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 15 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 15 มิ.ย.63 08:36น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัท
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 12 Jun 09:35 หุ้น-การเงิน ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2563 08:18น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 20 พ.
HOONSMART NC 10 Jun 14:32 AEC มีดีอะไร? ซิลลิ่ง 6 วันติด
PRACHACHAT NC 09 Jun 16:32 บล.เออีซี ระดมทุน 150 ล้าน แก้ปัญหาเงินกองทุน ก.ล.ต.ให้กลับมาเปิดตามปกติแล้ว
HOI NC 09 Jun 15:06 ก.ล.ต.แจ้ง AEC ทำธุรกิจได้ตามปกติ หลังเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรือ NC เป็นบวก ผู้บริหารเผยเพิ่มมาตรการดูแลเข้มงวดไม่ให้เกิดขึ้นอีก วัน/เวลา: 9 มิ.ย. 2563 / 13:40:54 ที่มา: HOI
HOI NC 09 Jun 15:06 ก.ล.ต.แจ้ง AEC ทำธุรกิจได้ตามปกติ หลังเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรือ NC เป็นบวก ผู้บริหารเผยเพิ่มมาตรการดูแลเข้มงวดไม่ให้เกิดขึ้นอีก PR วัน/เวลา: 9 มิ.ย. 2563 / 13:41:27 ที่มา: HOI
STOCKFOCUS NC 09 Jun 14:06 ก.ล.ต.แจ้ง AEC ทำธุรกิจได้ตามปกติ หลังเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรือ NC เป็นบวก ผู้บริหารเผยเพิ่มมาตรการดูแลเข้มงวดไม่ให้เกิดขึ้นอีก มิถุนายน 9, 2020มิถุนายน 9, 2020stock Focus02News
MITIHOON NC 09 Jun 14:06 ก.ล.ต. แจ้ง AEC ทำธุรกิจได้ตามปกติ หลังเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรือ NC เป็นบวก ...
KAOHOON NC 09 Jun 14:06 AEC เผย ก.ล.ต.ไฟเขียวทำธุรกิจตามปกติ หลังปลดล็อกสภาพคล่อง ฟาก ผบห.ยันไม่เกิดขึ้นอีก!
THUNHOON NC 09 Jun 13:07 SET AEC เผย ก.ล.ต.ไฟเขียวให้กลับมาทำธุรกิจตามปกติ
MANAGER NC 09 Jun 13:06 ลากหุ้น AEC ล่อเพิ่มทุน / สุนันท์ ศรีจันทรา
BANGKOKBIZNEWS NC 08 Jun 23:05 ดีเดย์AECเปิดบริการเทรดหุ้นพรุ่งนี้ เตรียมจัดโปรแรงดึงลูกค้า
HOI NC 08 Jun 15:06 AEC แก้ไขปัญหาเรียบร้อย หนุนเงินกองทุน NC-NCR เป็นบวก รอ ก.ล.ต.ไฟเขียวให้ประกอบธุรกิจตามปกติ วัน/เวลา: 8 มิ.ย. 2563 / 13:30:16 ที่มา: HOI
S2T NC 08 Jun 14:33 AEC แก้ไขปัญหาเรียบร้อย หนุนเงินกองทุน NC-NCR เป็นบวก รอ ก.ล.ต.ไฟเขียวให้ประกอบธุรกิจตามปกติ
KAOHOON NC 08 Jun 14:32 AEC แก้ปัญหาสภาพคล่องฉลุย! รอ ก.ล.ต.ไฟเขียวทำธุรกิจตามปกติ
EFIN NC 08 Jun 14:07 AEC เผยเงินกองทุน NC-NCR เป็นบวกแล้ว รอก.ล.ต.ไฟเขียวทำธุรกิจปกติ
THUNHOON NC 08 Jun 14:06 SET AEC เผยแก้ไขปัญหากองทุน NC-NCR เรียบร้อย รอ ก.ล.ต.ไฟเขียวให้ประกอบธุรกิจตามปกติ
MANAGER NC 08 Jun 14:06 บล.เออีซี แก้ไขปัญหาเรียบร้อย หนุนเงินกองทุน NC-NCR เป็นบวก รอ ก.ล.ต.ไฟเขียวให้ประกอบธุรกิจตามปกติ
STOCKFOCUS NC 08 Jun 13:32 AEC แก้ไขปัญหาเรียบร้อย หนุนเงินกองทุน NC-NCR เป็นบวก รอ ก.ล.ต.ไฟเขียวให้ประกอบธุรกิจตามปกติ มิถุนายน 8, 2020stock Focus02News
BANGKOKBIZNEWS NC 08 Jun 09:35 กล้าไหมกับ AEC 
THUNHOON NC 05 Jun 09:36 SET AECปรับแผนเพิ่มทุนเสริมแกร่ง ลออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.ขยายธุรกิจ
BANGKOKBIZNEWS NC 04 Jun 14:05 AEC ได้เงินกู้150 ล้าน หนุนNCตามเกณฑ์ -ยื่นขอกลต.กลับมาดำเนินธุรกิจ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 04 Jun 14:04 หุ้น-การเงิน AEC รอ ก.ล.ต.ไฟเขียวกลับมาเปิดอีกครั้งหลังได้รับเงิน 150 ลบ.เสริมกองทุน... 13:15น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บล.เออีซี (AEC) แจ้งว่า ตามที่เมื่อวันที่ 25 พ.ค.63 บริษัทได้รับหนังสือจากสำ
THUNHOON NC 04 Jun 13:32 SET AEC ระดมทุนได้แล้ว 150 ลบ.แก้ปัญหา NCR,ยื่นขอกลับมาประกอบธุรกิจรอบใหม่
BANGKOKBIZNEWS NC 02 Jun 09:36 จับตาโบรก ‘3 A’
BANGKOKBIZNEWS NC 30 May 07:05 ‘ประพล’ ปล่อยกู้อุ้ม ‘เออีซี’ ฝ่ายบริหาร รุดเจรจารายอื่นเพิ่มระดมเงิน 100 ล้าน
STOCKFOCUS NC 29 May 13:06 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราว หลังถูก SP ครบ 3 เดือน พฤษภาคม 29, 2020พฤษภาคม 29, 2020stock Focus02News
INN NC 29 May 12:32 ตลท.ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 เดือน คือ ระหว่าง 4 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 บ
KAOHOON NC 29 May 11:06 SET Allows a 30-Day Temporary Trading for PACE and HYDRO!
BANGKOKBIZNEWS NC 29 May 10:06 ตลท.เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล หลังเปิดเทรดหุ้น PACE-HYDRO ชั่วคราว
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 29 May 10:05 หุ้น-การเงิน ตลท.เปิดเทรด HYDRO-PACE ชั่วคราว 4 มิ.ย.-3 ก.ค. ด้วยบัญชี Cash Balance 09:19น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว สำหรับหุ้นบมจ.ไฮโด
KAOHOON NC 29 May 09:36 ตลท.เปิดเทรด HYDRO-PACE ชั่วคราว สบช่องขาย 1 เดือน ก่อนแขวน SP ยาว!
PRACHACHAT NC 29 May 09:36 ตลาด​หลักทรัพย์​เตือนศึกษา​ข้อมูล​หุ้น ​”HYDRO-PACE” ก่อนลงทุน
BANGKOKBIZNEWS NC 29 May 09:36 กลต.ยันเงินกองทุน‘บล.’ปึ้ก ทดสอบภาวะวิกฤติผ่านฉลุย
THUNHOON NC 29 May 08:48 SET ตลท. เตือนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้นที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราว หลังถูก SP ครบ 3 เดือน”
KAOHOON NC 28 May 17:32 “วิชญะ เครืองาม” ลูกชาย “วิษณุ” ลาออกบอร์ด AEC ทุกตำแหน่ง มีผลทันที!
ThaiPR.net NC 28 May 09:35 หุ้น-การเงิน การดูแลทรัพย์สินลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ 09:10น. –ThaiPR.net ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆเกี่ยวกับการที่บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งต้องระงับการดำเนินธุรกิจอันเนื่องมาจากบริษัทหลักทรัพย์ด
THUNHOON NC 28 May 08:48 SET THAIผิดนัดชำระหนี้ ผลกระทบน่าสะพรึง!
BANGKOKBIZNEWS NC 28 May 07:05 ‘เออีซี’เร่งกู้เงินเติมสภาพคล่อง หวังกลับมาเปิดให้บริการใหม่
PRACHACHAT NC 27 May 18:05 ‘บล.เออีซี’ ลงทุนหุ้นกู้ ‘บินไทย’ ไม่กระทบลูกค้า
MANAGER NC 27 May 17:32 AEC เตรียมยื่นแผนใน 30 วัน หลัง ก.ล.ต. ระงับธุรกิจ เหตุ NCR ต่ำเกณฑ์
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 27 May 15:04 หุ้น-การเงิน ที่ปรึกษาสมาคมโบรกฯ เชื่อกระทบจำกัดกรณี AEC ถูกระงับกิจการหลัง NC ต่ำกว่าเกณฑ์, วอนนักลงทุนอย่า... 12:17น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมบริ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 27 May 13:04 หุ้น-การเงิน ที่ปรึกษาสมาคมโบรกฯ เชื่อกระทบจำกัดกรณี AEC ถูกระงับกิจการหลัง NC ต่ำกว่าเกณฑ์, วอนนักลงทุนอย่า... 12:17น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมบริ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 27 May 11:05 หุ้น-การเงิน AEC ร่วงติดฟลอร์ 13.79% หลังปลด SP เล็งหาเงินเพิ่มเร่งแก้ปม NC-NCR... 10:04น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หุ้น AEC ราคาร่วงติดฟลอร์ 13.79% หลังปลดเครื่องหมาย SP โดยมาอยู่ที่ 0.25 บาท ลดลง
MITIHOON NC 27 May 10:33 “บล.เออีซี” เข้าลงทุนหุ้นกู้ THAI กระทบเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ(NC)
KAOHOON NC 27 May 10:32 AEC รูดติดฟลอร์หลังปลด SP เปิดแผนแก้ปัญหาสภาพคล่อง ออกเพิ่มทุน PP-ลดพอร์ตหุ้นกู้
BANGKOKBIZNEWS NC 27 May 10:32 หุ้นAEC ดิ่ง13%หลังตลท.ปลดSP -แจงเหตุหยุดดำเนินธุรกิจชั่วคราว
S2T NC 27 May 10:06 AEC จะเร่งแก้ไข NC ให้เสร็จใน 30 วัน
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 27 May 10:05 หุ้น-การเงิน ตลท.ปลด SP หุ้น AEC ตั้งแต่การซื้อขายวันนี้ พร้อมเตือนลงทุนอย่างรอบคอบ 08:46น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่ได้หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ขอ
KAOHOON NC 27 May 09:36 ตลท.ปลด SP หุ้น AEC ตั้งแต่เช้าวันนี้ พร้อมเตือนลงทุนระมัดระวัง
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 27 May 09:35 หุ้น-การเงิน ตลท.ปลด SP หุ้น AEC ตั้งแต่การซื้อขายวันนี้ พร้อมเตือนลงทุนอย่างรอบคอบ 08:46น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่ได้หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ขอ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 26 May 19:31 หุ้น-การเงิน AEC ยันเร่งแก้ปัญหา NC-NCR ต่ำกว่าเกณฑ์ เตรียมหาเงินเพิ่มเพื่อกลับมารันธุรกิจ 18:40น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บล.เออีซี (AEC) แจงการแก้ไขปัญหาการระงับการดำเนินธุรกิจเนื่องจากเงินกองทุ
THUNHOON NC 26 May 19:06 SET AEC แจงเหตุ NC-NCR ต่ำกว่าเกณฑ์ รับผลกระทบหุ้นกู้ THAI ถูกลดเครดิต
BANGKOKBIZNEWS NC 26 May 19:05 AEC อ่วมพิษหุ้นกู้ 'บินไทย'ฉุดเงินกองทุนต่ำเกณฑ์
MANAGER NC 26 May 14:32 วิกฤตสภาพคล่อง ACAP / สุนันท์ ศรีจันทรา
KAOHOON NC 25 May 11:06 ตลท.สั่งพักซื้อขาย “บล.เออีซี” พบเงินกองทุนขาดสภาพคล่องเกิน 5 วัน
BANGKOKBIZNEWS NC 25 May 11:06 ตลท.ขึ้น H หุ้นบล.เออีซี หลัง NCต่ำกว่า0ติดต่อเกิน5วันทำการ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 25 May 11:05 หุ้น-การเงิน ตลท. ขึ้น H หุ้น AEC รอบเช้าวันนี้ จากปัญหาเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ำกว่าศูนย์เกิน 5... 10:20น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย
THUNHOON NC 25 May 10:32 mai บจ.maiโชว์กำไร717ล้าน โกยยอดขาย4.21หมื่นลบ.
ThaiPR.net NC 25 May 08:46 หุ้น-การเงิน บจ. mai รายงานกำไรสุทธิ ไตรมาสแรก ปี 2563 รวม 717 ลบ. 08:40น. –ThaiPR.net บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 มียอดขายรวม 42,132ลบ. ลดลง 1.56% กำไรสุทธิร
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 24 May 18:04 หุ้น-การเงิน ตลท.เผยกำไรสุทธิของบจ.ใน Q1/63 หด 60.5% รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 17:14น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห
KAOHOON NC 23 May 11:32 SET’s Listed-Company 1Q20 Profit Falls 60.5% from Economic Slowdown and Oil-Price War
PRACHACHAT NC 22 May 22:32 “เศรษฐกิจชะลอ-สงครามราคาน้ำมันระอุ” ทุบกำไรบจ.Q1ดิ่ง 60.5% เหลือ 9.8 หมื่นล้าน
KAOHOON NC 22 May 19:32 บจ.mai โควิดทำพิษ! ผลงานไตรมาส 1/63 กำไรลด 58.58%
MANAGER NC 22 May 19:06 กำไรบริษัทจดทะเบียน Q1/63 ลดลง 60%
MANAGER NC 22 May 19:06 กำไรสุทธิ บจ. mai ไตรมาส 1/63 ร่วง 58.58%
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) NC 22 May 19:04 หุ้น-การเงิน บจ.mai กำไรสุทธิ Q1/63 ลดลง 58.58% พิษโควิดฉุดยอดขายหด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 18:20น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริ
THUNHOON NC 22 May 18:07 mai บจ. mai รายงานกำไรสุทธิ ไตรมาสแรก ปี 2563 รวม 717 ลบ.
THUNHOON NC 22 May 18:06 SET บจ.ไตรมาสแรกมีกำไร 9.85 หมื่นล. ลดลง 60.5% พลังงาน-ปิโตรฉุด