NC : บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

#238
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#190
ในสัปดาห์
#208
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งหุ่มและเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายในรูปแบบขายส่งและขายปลีก โดยเป็นบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

13Aug 2020 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
TWITTER NC 25 May 10:58 @Finansia : ตลาดฯขึ้นเครื่องหมาย H หุ้น AEC เพราะมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ต่ำกว่าศูนย์ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ ทำให้บริ… https://t.co/tjP0r3gfe5