NC : บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

#116
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#511
ในสัปดาห์
#318
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งหุ่มและเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายในรูปแบบขายส่งและขายปลีก โดยเป็นบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET NC 25 Aug 17:11 NC แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
SET NC 13 Aug 12:56 NC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 บนเว็บไซด์บริษัท
SET NC 11 Aug 07:59 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข Template)
SET NC 11 Aug 07:59 NC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
SET NC 10 Aug 17:26 NC ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET NC 10 Aug 17:25 NC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET NC 10 Aug 17:25 NC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET NC 03 Aug 17:38 NC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET NC 22 Jul 12:42 NC แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
SET NC 10 Jun 12:55 NC กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น /จ่ายปันผล และวันเผยแพร่บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET NC 04 Jun 12:35 AEC แจ้งผลสำเร็จในการระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาฐานะการดำรงเงินกองทุนเงินสภาพคล่องสุทธิ (NC) และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด
SET NC 12 May 13:42 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)(แก้ไข)
SET NC 12 May 13:10 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET NC 12 May 13:10 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET NC 12 May 13:10 NC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET NC 12 May 13:10 NC แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET NC 28 Apr 07:20 mai ตลท.ประกาศให้ TSF เข้าสู่ช่วง Resume Stage และประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 28 Apr 07:20 mai ตลท.ประกาศให้ TSF เข้าสู่ช่วง Resume Stage และประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 08 Apr 12:59 NC เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และทบทวนการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562
SET NC 08 Apr 12:59 NC แจ้งยกเลิกวันหยุดประจำปี ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
SET NC 10 Mar 13:18 NC กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น /จ่ายปันผล และวันเผยแพร่บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET NC 05 Mar 06:56 mai ตลท. แจ้งดำเนินการกับ CHUO กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 2)
SET NC 05 Mar 06:56 mai ตลท. แจ้งดำเนินการกับ CHUO กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 2)