NC : บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

#113
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#222
ในสัปดาห์
#235
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งหุ่มและเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายในรูปแบบขายส่งและขายปลีก โดยเป็นบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

13Aug 2020 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET NC 10 Jun 12:55 NC กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น /จ่ายปันผล และวันเผยแพร่บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET NC 04 Jun 12:35 AEC แจ้งผลสำเร็จในการระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาฐานะการดำรงเงินกองทุนเงินสภาพคล่องสุทธิ (NC) และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด
SET NC 12 May 13:42 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)(แก้ไข)
SET NC 12 May 13:10 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET NC 12 May 13:10 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET NC 12 May 13:10 NC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET NC 12 May 13:10 NC แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET NC 28 Apr 07:20 mai ตลท.ประกาศให้ TSF เข้าสู่ช่วง Resume Stage และประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 28 Apr 07:20 mai ตลท.ประกาศให้ TSF เข้าสู่ช่วง Resume Stage และประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 08 Apr 12:59 NC เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และทบทวนการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562
SET NC 08 Apr 12:59 NC แจ้งยกเลิกวันหยุดประจำปี ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
SET NC 10 Mar 13:18 NC กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น /จ่ายปันผล และวันเผยแพร่บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET NC 05 Mar 06:56 mai ตลท. แจ้งดำเนินการกับ CHUO กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 2)
SET NC 05 Mar 06:56 mai ตลท. แจ้งดำเนินการกับ CHUO กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 2)
SET NC 21 Feb 17:04 NC งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET NC 21 Feb 17:04 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET NC 21 Feb 17:04 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)