NC : บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

#435
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#441
ในสัปดาห์
#532
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งหุ่มและเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายในรูปแบบขายส่งและขายปลีก โดยเป็นบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET NC 10 May 17:14 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET NC 10 May 17:13 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
SET NC 10 May 17:12 NC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET NC 03 May 17:34 NC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 บนเว็บไซด์บริษัท
SET NC 23 Apr 17:17 NC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET NC 08 Mar 17:22 NC กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น /จ่ายปันผล และวันเผยแพร่บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET NC 08 Mar 17:21 NC แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารแทนประธานกรรมการบริหารที่ลาออก
SET NC 05 Mar 07:50 mai ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 05 Mar 07:50 mai ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 05 Mar 07:50 mai ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 05 Mar 07:50 mai ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)
SET NC 22 Feb 17:18 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET NC 22 Feb 17:17 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
SET NC 22 Feb 17:16 NC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET NC 10 Jan 17:47 NC แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
SET NC 14 Nov 17:22 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET NC 12 Nov 13:19 NC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเป็นกรรมบริษัท ใน AGM ปี 2562
SET NC 09 Nov 18:01 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET NC 09 Nov 18:01 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
SET NC 09 Nov 18:00 NC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET NC 10 Aug 18:32 NC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET NC 10 Aug 18:32 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
SET NC 10 Aug 18:31 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET NC 11 May 18:03 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)(แก้ไข)
SET NC 11 May 17:34 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET NC 11 May 17:34 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
SET NC 11 May 17:33 NC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET NC 07 May 17:02 NC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 บนเว็บไซด์บริษัท
SET NC 24 Apr 17:27 NC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET NC 09 Mar 17:35 NC กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น /จ่ายปันผล และวันเผยแพร่บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET NC 27 Feb 08:47 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ SSI กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 3)
SET NC 27 Feb 08:47 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ SSI กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 3)
SET NC 23 Feb 17:31 NC แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท,ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
SET NC 23 Feb 17:24 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET NC 23 Feb 17:24 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
SET NC 23 Feb 17:22 NC งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET NC 15 Jan 09:06 NC แจ้งการเสียชีวิตของประธานกรรมการตรวจสอบ
SET NC 28 Dec 18:15 NC แจ้งวันหยุดประจำปี 2561