NC : บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

#74
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#471
ในสัปดาห์
#560
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งหุ่มและเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายในรูปแบบขายส่งและขายปลีก โดยเป็นบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET NC 30 Sep 17:40 RICH ขอชี้แจงการแก้ไขเหตุเพิกถอนระยะที่ 3 (NC ระยะที่ 3)
SET NC 09 Aug 17:37 NC สารสนเทศที่เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET NC 09 Aug 17:36 NC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET NC 09 Aug 17:36 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET NC 09 Aug 17:36 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
SET NC 10 May 17:14 NC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET NC 10 May 17:13 NC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
SET NC 10 May 17:12 NC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET NC 03 May 17:34 NC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 บนเว็บไซด์บริษัท
SET NC 23 Apr 17:17 NC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น