TFMAMA : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

#783
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#227
ในสัปดาห์
#361
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TFMAMA 14 Nov 18:04 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (แก้ไข)
SET TFMAMA 14 Nov 17:38 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET TFMAMA 14 Nov 17:37 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET TFMAMA 14 Nov 17:36 TFMAMA งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TFMAMA 06 Nov 12:33 TFMAMA แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563
SET TFMAMA 18 Sep 17:09 TFMAMA การจ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาล ประจำปี 2562
SET TFMAMA 14 Aug 17:29 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET TFMAMA 14 Aug 17:29 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TFMAMA 14 Aug 17:28 TFMAMA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TFMAMA 20 Jun 17:35 TFMAMA แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET TFMAMA 20 Jun 17:21 SPI อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บจ.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด ให้แก่ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ต่ออายุการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บจ. โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ และการลงนามในสัญญาร่วมทุน
SET TFMAMA 15 May 17:10 TFMAMA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET TFMAMA 15 May 17:09 TFMAMA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET TFMAMA 15 May 17:09 TFMAMA งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)